Het provinciehuis in Den Bosch
In samenwerking met
Omroep Brabant
NOS NieuwsAangepast

Onderhandelingen Noord-Brabant alsnog geklapt op BBB-breekpunt

De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Noord-Brabant zijn op het laatste moment geklapt. De BBB zegt toch niet in te kunnen stemmen met het coalitieakkoord tussen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA. Dat zou maandag worden gepresenteerd.

De BBB laat weten dat de partijen het niet eens zijn over de zogenoemde stallendeadline, een breekpunt voor de partij. "BBB kan niet akkoord gaan met een maatregel die bij de rechter geen standhoudt en ook niet kon voorkomen dat heel Noord-Brabant dit voorjaar op het stikstofslot ging", schrijft de partij. Volgens de BBB is de maatregel onrealistisch en onhaalbaar en zijn er alternatieven.

Brabantse melkveehouders moeten voor 1 juli 2024 een emissiearme stalvloer hebben, dat zou de stikstofuitstoot drastisch moeten verminderen. Voor boeren in de rest van het land staat die datum op 1 januari 2028. De Brabantse BBB heeft na de Provinciale Statenverkiezing aangegeven dat die Brabantse deadline van tafel moet en gelijk moet worden getrokken met het landelijke beleid.

Raad van State zette streep door vergunning

Over emissiearme stallen is al langere tijd discussie. Het idee hierachter is dat deze stallen leiden tot minder stikstofuitstoot. Maar wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat de stikstofuitstoot alleen minder is onder optimale omstandigheden. De Raad van State stelde in september dat niet onomstotelijk vaststaat dat de stallen tot minder uitstoot leiden, en haalde vervolgens een streep door de natuurvergunningen van drie melkveehouders.

Vanwege de onduidelijkheid rond de emissiearme vloeren besloot de provincie Noord-Brabant begin november om geen vergunningen voor emissiearme stallen meer in behandeling te nemen. Eerst moet het ministerie van Landbouw duidelijkheid scheppen, stelt de provincie. Boeren mogen in de tussentijd wel aanvragen blijven indienen.

Op 1 maart, twee weken voor de verkiezingen, maakte het oude college bekend dat de provincie voorlopig geen vergunningen meer verleent aan bouwprojecten die leiden tot extra stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden. Projecten in alle sectoren van de Brabantse samenleving werden en worden hierdoor geraakt.

Wanneer boeren dus een vergunning krijgen om hun stal emissievrij te maken, is onduidelijk, want eerst moet er stikstofruimte worden vrijgemaakt. De stallendeadline is daarom een breekpunt voor de BBB.

Teruggefloten

Volgens Omroep Brabant wilden de beoogde coalitiepartijen best de deadline van 1 juli 2024 schrappen, maar tegelijkertijd zouden de VVD, PvdA en GroenLinks die datum niet willen verleggen naar 2028. De BBB zou in eerste instantie hebben ingestemd met een datum tussen 1 juli 2024 en 1 januari 2028. Maar op het laatste moment is de partij teruggefloten door de achterban. Zij willen niet afwijken van de landelijke lijn en dus mislukten de coalitieonderhandelingen.

De BBB zegt "de handdoek niet in de ring te gooien" en nodigt de Staten uit om "samen tot een stabiel en breed gedragen college te komen". Volgende week is er een extra Statenvergadering, meldt Omroep Brabant.

Advertentie via Ster.nl