NOS Nieuws

Europees Parlement is het eens over regels voor ChatGPT en andere AI

Het Europees Parlement is het eens geworden over hoe de regels voor kunstmatige intelligentie eruit moeten zien. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat duidelijk moet zijn wanneer iets met AI is gemaakt, bijvoorbeeld met tekstgenerator ChatGPT of afbeeldingsgenerator Midjourney. Verder zou gezichtsherkenning in de openbare ruimte verboden moeten worden.

De overeenstemming in het Europees Parlement wordt gezien als belangrijke stap in de procedure die moet leiden tot wetgeving die in de hele EU van kracht wordt. De komende tijd gaan het parlement en de lidstaten in onderhandeling over de wet, die in 2021 werd voorgesteld door de Europese Commissie.

Die hoopt dat de onderhandelingen voor het einde van het jaar zijn afgerond. Naar verwachting zal het daarna nog maanden duren voordat de wetgeving in de hele EU een feit is.

Verschil van mening

De afgelopen weken werd er in het Europees Parlement een pittig debat gevoerd over de maatregelen. Vrijwel iedereen is het erover eens dat er regels moeten komen voor bedrijven die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie, maar partijen verschilden van mening over hoe dat er in de praktijk uit moet zien.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of technologie niet juist ook moet worden ingezet bij het opsporen van bijvoorbeeld ontvoerde kinderen, criminelen en terreurverdachten.

'Chinese praktijken'

"We staan op een belangrijk kruispunt: kiest Europa haar eigen weg? Of gaan we een Chinese surveillancestaat achterna?", zegt GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak. CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers had graag een uitzondering gezien voor de inzet van gezichtsherkenningscamera's. "Het is belangrijk niet alleen naar de zorgen over AI te kijken maar juist ook naar de kansen die deze technologie ons kan brengen."

Veel Europarlementariërs zijn bezorgd dat als er geen duidelijke regels komen, kunstmatige intelligentie in de toekomst tot grote problemen kan leiden. "Vandaag geeft het Europees Parlement het startschot van de digitale revolutie. Europa gaat als eerste wereldmacht wetgevende regels stellen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie om een digitale dystopie te voorkomen", zegt Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA.

Haast

Eurocommissaris Breton maakt er geen geheim van dat hij haast heeft met de wetgeving. Vorige week maakte hij met een veertigtal bedrijven afspraken over kunstmatige intelligentie. De bedrijven hebben onder andere toegezegd dat ze aangeven wanneer een foto of bericht gemaakt is met AI.

Deze afspraken zijn wel vrijblijvend en bovendien doet niet iedereen mee. Zo heeft Twitter al aangegeven zich er niks aan te trekken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl