Een van de verdachten arriveert bij de rechtbank
NOS Nieuws

Belgische rechters verontwaardigd over reacties op vonnis over fatale ontgroening

Belgische rechters reageren verontwaardigd op de ophef over de straffen voor de fatale ontgroening van Sanda Dia. Het College van de Hoven en Rechtbanken, spreekbuis van de gerechtelijke macht, spreekt er schande van dat politici opruiende uitspraken doen en waarschuwt dat ze zo impliciet eigenrichting steunen.

"Het College van de Hoven en Rechtbanken kan vanzelfsprekend begrip opbrengen door het feit dat mensen het oneens zijn met de gerechtelijke uitspraak", stelt een woordvoerder in een persbericht, maar "dit ongenoegen mag er echter nooit toe leiden dat men het recht in eigen handen neemt."

"Wanneer men aan één van de poten van de democratische stoel zaagt, wankelt de hele stoel."

'Klassenjustitie'

De 20-jarige Sanda Dia overleed in 2018 bij een ontgroening voor een studentenclub waarbij hij werd vernederd en mishandeld. Omdat het nog uren duurde voordat medische hulp werd ingeschakeld toen hij bewusteloos raakte, overleed hij in het ziekenhuis aan orgaanfalen.

Vorige week werden achttien begeleiders van de ontgroening veroordeeld tot taakstraffen en boetes van enkele honderden euro's. Dat vonnis leidde tot veel kritiek in België omdat de straffen te laag zouden zijn.

De uiterst-linkse Belgische partij PVDA sprak van klassenjustitie, omdat de leden van de studentenvereniging uit het gegoede milieu komen. De voorzitter van de christendemocraten sprak laatdunkend over werkstrafjes. Een populaire youtuber besloot via zijn kanaal de namen van enkele betrokkenen te openbaren, omdat hij vindt dat Belgen het recht hebben "te weten wie hun toekomstige politici, rechters of tandartsen zullen zijn".

Niet polariseren

Het College erkent dat er discussie kan worden gevoerd over "het signaal van ongenoegen en wantrouwen", maar benadrukt dat dit debat in het parlement thuishoort. Het roept politici op geen complottheorieën te voeden, maatschappij-ontwrichtende uitspraken te doen of te polariseren.

Door uitleg en duiding te geven moet juist het vertrouwen in de instellingen worden hersteld.

Morgen wordt in Brussel een protest gehouden om te "rouwen om Sanda Dia en om ons rechtssysteem". De organisatoren zeggen te willen vechten tegen onrecht. "Sanda Dia verdient zoveel meer dan dit, net zoals zijn familie en vrienden. Ze verdienen gerechtigheid."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl