NOS NieuwsAangepast

Onderwijskoepels roepen Kamer op vrijwillige ouderbijdrage te schrappen

Verschillende ouder-, leerling- en onderwijsorganisaties roepen de Tweede Kamer in een brief op om de vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen in het basisonderwijs. Ook pleiten ze voor gratis digitale leermiddelen zoals laptops en grafische rekenmachines.

Onder de organisaties die de brief hebben ondertekend zijn de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), het LAKS, de VO-raad en de PO-Raad.

"Goed onderwijs moet voor elk kind gelijk toegankelijk zijn, ongeacht de portemonnee van de ouders", zegt Marco Frijlink, voorzitter van de VOO. "Nu gebeurt juist het tegenovergestelde."

Hoewel de bijdrage niet wettelijk verplicht is, komen de extra activiteiten wel onder druk te staan op scholen waar ouders de bijdrage niet betalen, schrijven de organisaties in de brief. "We zien dat verschillen tussen scholen groter worden." De organisaties zien wel de meerwaarde van de extra activiteiten en willen ze wel overeind houden, maar dan met een bedrag per leerling vanuit de overheid.

Schoolboeken vs. digitale leermiddelen

Vijftien jaar geleden werden schoolboeken in het voortgezet onderwijs gratis. Sindsdien wordt echter steeds meer gebruikgemaakt van digitale leermiddelen, waarvoor dat niet geldt.

De organisaties wijzen erop dat die digitale middelen inmiddels zo onmisbaar zijn dat de kosten voor ouders fors oplopen. Ze vinden daarom dat de wettelijke definitie van gratis leermiddelen verbreed moet worden.

Wiersma 'ergert' zich soms aan scholen

Minister Dennis Wiersma zei vanochtend dat hij niet van plan is de vrijwillige ouderbijdrage nu af te schaffen, maar hij is nog aan het zoeken wat de beste weg is. Hij ergert zich soms aan scholen "die doen of de ouderbijdrage niet vrijwillig is".

Volgens hem gebruiken sommige scholen de ouderbijdrage als verkapt selectiemechanisme om te bepalen wie wel of niet op de school mag zitten. "Dat vind ik fout. Het mag ook niet van van de wet."

Ook Wiersma wil dat kinderen zoveel mogelijk aan extra activiteiten kunnen meedoen. Hij benadrukte dat er ook "verlengde schooldagen" zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl