Bewoners worden op 19 juli 2021 door het hoge water van de Maas tussen Bergen en Nieuw Berge vervoerd
NOS Nieuws

Draaiboek en adviesteam voor Limburgse buurten bij extreme wateroverlast

Inwoners van Limburg moeten beter beschermd worden tegen extreme neerslag en overstromingen. De Rijksoverheid en de regionale overheden in de provincie hebben vandaag een plan gepresenteerd om de stroomgebieden van onder meer de Geul, Roer en de Geleenbeek veiliger te maken. De bedoeling is dat bewoners ook zelf aan de slag gaan.

De genoemde rivieren traden in juli 2021 buiten hun oevers. De schade in het gebied was naar schatting 1,8 miljard euro. Daarom worden de stroomgebieden van de Geul, Roer en de Geleenbeek nu als eerste aangepakt. Daarna volgen andere stroomgebieden; in totaal zijn het er 115.

De provincie verwacht dat herinrichting rond de beken en zijrivieren van de Maas ongeveer 15 jaar gaat duren. Uitgangspunt is dat daar 600 miljoen euro beschikbaar voor komt. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door de regio zelf.

Per gebied wordt uitgezocht wat de beste maatregelen zijn. Zo zal op sommige plekken de afvoercapaciteit voor het water vergroot worden. Ook kan er gekozen worden voor het aanleggen van waterbergingen, dijken, kademuren of schotten.

Plannen voor verschillende gebieden worden naast elkaar gelegd, om te voorkomen dat maatregelen op de ene plek leiden tot grotere risico's op een andere plek. Ook met Duitsland en België wordt daarom samengewerkt.

Buurtbijeenkomsten

In het plan is ook een aanzienlijke rol voor inwoners weggelegd. Zij kunnen van het zogenoemde Water Adviesteam straks advies op maat krijgen over hoe ze hun huizen en percelen beter kunnen beschermen tegen overstromingen. Er worden ook buurtbijeenkomsten opgezet waar bewoners samen werken aan een draaiboek in het geval van extreme wateroverlast in hun buurt. Het streven is dat er daarnaast fysieke steunpunten komen om bewoners te informeren en te helpen.

De overheid werkt ondertussen aan een informatiesysteem dat mensen sneller waarschuwt voor extreme neerslag en wateroverlast in de omgeving. Verder komt er een speciale website waar inwoners voor, tijdens en na wateroverlast terechtkunnen voor actuele informatie.

Zo richtte het water twee jaar geleden verwoesting aan in Limburg, Duitsland en België:

Terugkijken: verwoesting door water in Limburg, België en Duitsland

Op korte termijn wordt in Limburg al gestart met het bedenken van maatregelen tegen wateroverlast bij Valkenburg en de Geulmonding. Uit een onderzoek dat vlak na de overstromingen van twee jaar geleden werd gedaan, bleek dat daar in relatief korte tijd veel gedaan kan worden.

In de gepresenteerde langetermijnplannen wordt ook rekening gehouden met droogte, stikstof, transitie van de landbouw, de energietransitie en het bouwen van nieuwe huizen in de provincie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl