In Valkenburg ontstond voor 400 miljoen euro schade door het hoogwater in 2021
In samenwerking met
L1mburg
NOS Nieuws

Wateroverlast niet altijd te voorkomen, Limburg moet leven met extremer weer

Wateroverlast in Limburg is ook in de toekomst niet altijd te voorkomen. Dat blijkt uit een analyse die kennisinstituut Deltares heeft gepresenteerd, naar aanleiding van de overstromingen in de zomer van 2021. In het rapport staat dat de provincie en het waterschap wel maatregelen kunnen treffen om schade en overlast te beperken.

Gedeputeerde Lia Roefs is blij met de analyse. "Een belangrijke aanbeveling is om verder te kijken dan het watersysteem. We moeten ook kijken naar de ruimtelijke ordening", zegt ze bij 1Limburg.

In juli 2021 regende het drie dagen aaneen in Zuid-Limburg en de aangrenzende gebieden in Duitsland en België. Bewoners van Valkenburg, maar ook een aantal andere dorpen en steden in het gebied werden geëvacueerd. In Limburg vielen in tegenstelling tot in het buitenland geen doden, maar de materiële schade was groot.

Kijk in de onderstaande video terug wat er vanaf 13 juli 2021 gebeurde:

Terugkijken: verwoesting door water in Limburg, België en Duitsland

Voor het onderzoek dat Deltares in opdracht van de provincie Limburg en Waterschap Limburg deed, concentreerde het kennisinstituut zich op de stroomgebieden van de Geul, de Roer en de Geleenbeek.

Een van de belangrijkste maatregelen die provincie en waterschap zouden moeten nemen is het water langer vasthouden bij de bron. Dat kan door bijvoorbeeld minder wegen te verharden en te zorgen voor meer natuur.

Een eenvoudige ingreep is verder dat woningen en bedrijfspanden de regenpijp afkoppelen, dat wil zeggen laag afzagen bij de grond. Het water loopt dan de grond in en wordt niet snel afgevoerd.

Drempels in beekdal

In het verlengde daarvan vindt Deltares dat bovenstroomse beken meer ruimte moeten krijgen zodat het water niet meteen uit de heuvels naar beneden instroomt. In het beekdal zouden drempels kunnen komen. Zo wordt water langer vastgehouden voordat het in een dorp of stad terechtkomt.

Het kennisinstituut benadrukt dat er minder gebouwd moet worden op plekken waar overstromingsrisico dreigt. "Bijvoorbeeld door niet, of op een aangepaste manier, te bouwen op locaties die een vergrote kans hebben op wateroverlast", aldus het rapport. Bij de wateroverlast in 2021 was het vooral spannend in Roermond. Daar dreigde toen een laaggelegen woonwijk onder te lopen.

Extremer weer

Gedeputeerde Roefs gaat aan het werk met de analyse en de aanbevelingen, maar tegelijkertijd erkent ze dat het nooit zal lukken om alle overlast te voorkomen als er weer zoveel regen valt als in juli 2021. "Ook is het belangrijk dat we in de toekomst leren omgaan met extremer weer", aldus Roefs.

Waterschap Limburg laat weten dat de typen maatregelen verder verkend moeten worden. "Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg gaat de aanbevelingen verder uitwerken om te komen tot een gerichte aanpak."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl