NOS Nieuws

SCP: een op de zes Nederlanders heeft te maken met stapeling van problemen

Een op de zes volwassenen in Nederland heeft te maken met een stapeling van problemen, bijvoorbeeld een tekort aan financiële middelen en een gebrek aan een sociaal netwerk. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Zo'n 2,3 miljoen Nederlanders hebben problemen op drie of meer terreinen. Dat kunnen problemen zijn met alledaagse zaken, zoals het zelfstandig kunnen voeren van een huishouden en het doen van administratie. 65-plussers, alleenstaanden, eenoudergezinnen en mensen met een migratieachtergrond hebben een grotere kans op een stapeling van problemen dan anderen.

De kans bestaat bovendien dat de groep door de inflatie en hogere energieprijzen groter wordt, waarschuwt het SCP in het rapport Zicht op zorgen.

Vaker eenzaam

Mensen met een stapeling van problemen hebben vaak weinig 'hulpbronnen' zoals financiële middelen, opleiding en gezondheid. Daardoor bevinden ze zich in een kwetsbare positie en kunnen ze vaak minder goed meedoen in de samenleving. Ongeveer een op de tien mensen bevindt zich in een dergelijke kwetsbare situatie. Ze zijn ook vaker eenzaam en voelen zich minder tevreden over hun leven dan anderen.

Het SCP stelt dat het belangrijk is dat gemeenten alert zijn bij deze groep mensen en dat hun zelfredzaamheid niet moet worden overschat. De informatievoorziening zou voor hen toegankelijker en eenvoudiger moeten worden. Nu is informatie soms alleen digitaal beschikbaar en zijn aanvraagformulieren vaak ingewikkeld.

Deel ouders in kwetsbare positie

Uit het tweede rapport dat het SCP vandaag publiceert, getiteld Meer zicht op ouders, blijkt dat ruim een op de tien ouders met minderjarige kinderen te maken heeft met een stapeling van zorgen of problemen op ten minste drie gebieden.

De ouders hebben niet alleen zorgen over de opvoeding en de ontwikkeling van hun kinderen; ze hebben bijvoorbeeld ook geldzorgen en zitten in een sociaal isolement. Ze kunnen vaak niet terugvallen op hun netwerken en hebben weinig hulpbronnen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl