NOS Nieuws

Steeds meer aandacht bij ziekenhuizen voor geldzorgen personeel

Van weggeefkasten tot trainingen over het bespreekbaar maken van financiële problemen. Sinds vorig jaar is er bij ziekenhuizen extra aandacht gekomen voor de financiële gezondheid van personeel. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs alle ziekenhuizen in Nederland.

Hoeveel personeel financiële zorgen heeft, hebben ziekenhuizen vaak niet goed in beeld. Maar duurdere boodschappen en hogere energieprijzen zijn genoeg aanleiding voor ziekenhuizen om hier extra aandacht aan te besteden.

Van de 34 ziekenhuizen die reageerden gaven 26 aan het afgelopen jaar meer aandacht te hebben voor de financiële gezondheid van het personeel. Zo begon het Amphia ziekenhuis in Breda vorig jaar met financiële spreekuren, die door "de grote vraag" nog steeds worden aangeboden. "Gezien wat er nu maatschappelijk speelt, is het logisch dat je kritisch kijkt naar wat je kan toevoegen om mensen te helpen", vertelt een woordvoerder van Amphia.

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam heeft sinds vijf maanden een weggeefkast, waar goed gebruik van wordt gemaakt. Collega's kunnen bijvoorbeeld pastasaus, maandverband en houdbare melk neerzetten voor collega's die krap bij kas zitten "De kast staat beschut en je kan meenemen wat je nodig hebt", aldus een woordvoerder.

De aanpak per ziekenhuis verschilt. Waar het ene ziekenhuis geldzorgen heeft opgenomen in het vitaliteitsprogramma en financiële spreekuren aanbiedt, plaatst het andere alleen een berichtje over financiële gezondheid op de personeelspagina.

Enkele andere ziekenhuizen zeggen geen aanleiding te zien voor extra maatregelen. Zoals het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. "Wij krijgen ook geen indicaties vanuit het personeel dat hier op dit moment expliciet vraag naar is", vertelt een woordvoerder.

Hoeveel personeel er kampt met financiële zorgen is lastig te zeggen. Zeventien ziekenhuizen zeggen signalen te krijgen dat financiële zorgen zijn toegenomen. Acht ziekenhuizen zeggen geen toename te zien.

Volgens een woordvoerder van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen hebben vooral medewerkers met lagere lonen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het Brabantse Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis denkt dat medewerkers in de schoonmaak en facilitaire dienst als eerste in de problemen komen en niet per se verplegend personeel.

Zelfs artsen en fysiotherapeuten

Toch zijn het volgens Paul Titulaer van hulporganisatie Humanitas al lang niet meer alleen mensen met een bijstandsuitkering of de laagste inkomens, die financiële zorgen hebben. "Mensen met hogere inkomens hebben ook hogere uitgaves, duurdere huizen en duurdere auto's. Ze zijn vaak totaal niet financieel onderlegd. Mensen denken dat hoogopgeleiden ook financieel onderlegd zijn. Maar zelfs artsen kunnen in financiële problemen komen."

Ook Annemieke Bruining van PGGM&CO, een aanbieder van vitaliteitsprogramma's in de zorg, ziet een nieuwe groep met geldzorgen. "Vroeger voor de hele inflatiecrisis was hulp vooral gericht op lage inkomens, maar dat is niet meer zo. Er zijn ook zorgen bij hogere inkomens, zo krijgen we ook aanvragen voor budgetcoaching van iemand die fysiotherapeut is."

Taboe

Wel is het voor werkgevers moeilijk om precies zicht te krijgen op de geldproblemen bij het eigen personeel. Een woordvoerder van Bernhoven Ziekenhuis in Uden laat weten dat leidinggevenden signalen ontvangen over geldzorgen. "Maar het onderwerp zit in de taboesfeer."

Titulaer ondersteunt medewerkers van het Viecuri Medisch Centrum in Venlo en ziet ook dat mensen hulp vragen vaak lastig vinden. "Het was oorspronkelijk de bedoeling om patiënten die thuiskomen na ziekenhuisopname te helpen met hun financiën. Maar het ziekenhuis maakte zich uiteindelijk meer zorgen over het eigen personeel", vertelt hij.

Tot nu toe is hier echter weinig gebruik van gemaakt; op een personeelsbestand van 3400 mensen waren er vier aanmeldingen. "Ik vrees dat mensen zich te laat melden, waardoor de problemen te groot zijn."

Ook Bruining, herkent dit. "Je kan je voorstellen dat als je geldzorgen hebt, daar schaamte bij komt kijken. Het is een enorme drempel om hulp te vragen en aanvaarden."

Eigen belang

Dat er bij ziekenhuizen meer aandacht is gekomen voor financiële gezondheid heeft volgens Hilma Bosma, die trainingen over financiële gezondheid geeft, niet alleen maar te maken met de hoge inflatie. "Er is steeds meer aandacht voor in het kader van goed werkgeverschap en het binden van personeel. Mensen hoppen voor een loonsverhoging van vier euro al naar een andere baan, dus moet je ook iets anders doen."

"Je ziet dat er in de zorgsector een hoog verzuim is, dat wil je als werkgever oplossen," voegt Bruining toe. En aandacht voor financiën hoort hier volgens haar ook bij, want als iemand financiële zorgen heeft, heeft dit ook effect op de mentale en fysieke gezondheid.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl