Een UWV-kantoor in Amsterdam (ter illustratie)
NOS Nieuws

Asielzoeker mag van rechter langer werken dan 24 weken, UWV bestudeert uitspraak

Een asielzoeker uit Nigeria die meer wilde werken is door de rechtbank in Arnhem in het gelijk gesteld. De man was naar de rechter gestapt omdat zijn werkgever van het UWV geen nieuwe werkvergunning voor hem kreeg. De rechtbank oordeelde dat het UWV niet langer een werkvergunning mag weigeren als dat met de reden is dat de asielzoeker anders meer dan 24 weken per jaar arbeid verricht.

De procedure werd eind maart aangespannen door asielzoeker Elvis, die niet met zijn achternaam genoemd wil worden. Hij vluchtte in 2020 uit Nigeria met zijn vriendin, werd opgevangen in het asielzoekerscentrum in Harderwijk en vond werk bij een slachterij in de buurt. Na het verlopen van zijn contract wilde hij aan het werk blijven. Hij werd bijgestaan door Maarten van Panhuis, initiatiefnemer van het maatschappelijke project RefugeeConnect. Hij helpt als werkgever asielzoekers en statushouders aan werk.

Tegen lokale Hardewijkse nieuwssite Hardewijkse Zaken zegt Panhuis het "een fantastische uitspraak" te vinden. "Echt waanzinnig ook dat die uitspraak er al zó snel ligt en ook zo uitgebreid is onderbouwd. Dat geeft me heel veel vertrouwen."

Geen nieuwe werkvergunning

Het UWV wilde Elvis' werkgever geen nieuwe werkvergunning verlenen. In de rechtbank beriep de uitkeringsinstantie zich op de Wet arbeid vreemdelingen. Die bepaalt onder meer dat asielzoekers niet meer dan 24 van de 52 weken per jaar mogen werken.

De wet schrijft die termijn voor om te voorkomen dat asielzoekers langer aan het werk gaan. Hiermee zou dan een signaal kunnen worden gegeven dat een permanente verblijfsvergunning in het verschiet ligt.

Ook wil het kabinet met de regel voorkomen dat asielzoekers uiteindelijk aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering. Volgens het kabinet ontstaat er een ingewikkelde situatie wanneer een asielaanvraag wordt afgewezen terwijl de asielzoeker nog wel recht heeft op een WW-uitkering.

Van Panhuis voerde aan dat in de Werkloosheidswet staat dat iemand die niet in Nederland woont, sowieso geen recht heeft op een WW-uitkering.

Regels in strijd met Europese wetgeving

De rechtbank volgt in de uitspraak de twee eisers. Volgens de huidige wetgeving mogen asielzoekers meer dan de helft van het jaar helemaal niet werken. Dat is in tegenspraak met Europese wetgeving, die voorschrijft dat asielzoekers toegang tot de arbeidsmarkt moeten hebben. Volgens de Europese Unie maakt dat integratie juist makkelijker en leidt het ertoe dat asielzoekers zelfvoorzienender worden.

Verder voerden Elvis en Van Panhuis aan dat er voor Oekraïners die naar Nederland vluchten wel een uitzondering wordt gemaakt. Zo'n onderscheid is in strijd met de Nederlandse wet die gelijke behandeling verplicht.

Vandaag oordeelde de rechtbank dat het UWV de aanvragen voor een werkvergunning voor Elvis niet had mogen afwijzen op basis van de 24-weken-eis. Het UWV moet nu opnieuw naar de aanvragen van Elvis kijken. Van Panhuis meldt aan de lokale website dat Elvis vanaf maandag weer in de slachterij aan het werk kan. Het UWV wil dit echter nog niet bevestigen, maar zegt wel de zaak opnieuw te bekijken op basis van de uitspraak van de rechter.

Hij en Van Panhuis hopen dat de uitspraak een precedent schept voor alle werkende asielzoekers. Een woordvoerder van het UWV kan hier nog niets over zeggen. "We zijn op dit moment de uitspraak aan het bestuderen en gaan erover in gesprek met ministeries." Het UWV en het ministerie kunnen nog tegen de uitspraak in beroep gaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl