Garnalenvisser aan het werk
NOS Nieuws

Kabinet verzet zich tegen Brussels verbod op bodemverstorende visserij

Nederland verzet zich tegen plannen uit Brussel om zogeheten bodemverstorende visserij in Natura 2000-gebieden aan banden te leggen. Het kabinet is "zeer kritisch" over het EU-voorstel, schrijft minister Adema van Visserij aan de Tweede Kamer. Volgens de minister ontbreken in het plan, dat in Nederland de garnalenvisserij treft, onderbouwing en nuance.

De Europese Commissie presenteerde in februari een actieplan dat bodemverstorende visserij in beschermde gebieden tot 2030 stapsgewijs verbiedt. Ook wil Brussel dat de visserijsector energie-efficiënt wordt en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Op dit moment is 30 procent van de Noordzee beschermd natuurgebied; in 5 procent mag niet op de bodem worden gevist. De commissie wil met de maatregelen tegen de zogeheten bodemberoerende visserij onder meer bereiken dat er meer vissoorten in zee terugkeren.

Kustgemeenschappen

Volgens Adema gaat het EU-plan voorbij aan verschillen tussen andersoortige delen van de zee en diverse visserijtechnieken. "Het is voor het kabinet van belang dat voor dergelijke maatregelen een gedegen inzichtelijke onderbouwing wordt gegeven en die ontbreekt."

Verder vindt het kabinet dat Brussel niet genoeg rekening houdt met de sociaal-economische impact. Vooral op de kustgemeenschappen en de garnalen- en schelpdierensector. "Die verdwijnen mogelijk als gevolg van de voorgestelde maatregelen."

Aangespoord door een meerderheid van de Tweede Kamer gaat minister Adema in Europa medestanders zoeken tegen het plan. Eerder kwamen al kritische geluiden uit Frankrijk, Duitsland, België en Spanje.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl