Jeugdbeschermers voerden in november actie bij de Tweede Kamer
NOS Nieuws

Akkoord over verlagen werkdruk jeugdbeschermers

Er is een principeakkoord bereikt over het verlagen van de werkdruk in de jeugdbescherming. Het aantal cliënten per jeugdbeschermer zal vanaf 1 mei stapsgewijs worden verlaagd, tot uiteindelijk maximaal twaalf kinderen per fulltime medewerker in de loop van 2024. Dat meldt FNV Jeugdzorg na onderhandelingen met de werkgevers.

"Het akkoord betekent na maanden van actievoeren een doorbraak voor de 5000 jeugdbeschermers die nu gemiddeld tweemaal zo veel kinderen en gezinnen bijstaan als volgens onderzoek zou mogen", zegt Maaike van der Aar, bestuurder van FNV Jeugdzorg.

Het akkoord betekent wel dat de wachtlijsten voor kinderen met een maatregel nog verder kunnen oplopen. "Het is kiezen tussen twee kwaden", erkent Van der Aar. "Maar we hebben een enorm tekort aan jeugdbeschermers en we kunnen het ons niet veroorloven om de mensen die het werk nu doen kwijt te raken door de hoge werkdruk."

Sinds 2018 trekken jeugdbeschermers al aan de bel over de problemen in de jeugdzorg en eind vorig jaar begonnen ze met acties tegen de hoge werkdruk. Eerst door de telefonische bereikbaarheid te verminderen, later ook door niet meer bij rechtszaken aanwezig te zijn en het aantal huisbezoeken te verminderen.

Stapje voor stapje

FNV en de dertien gecertificeerde instellingen hebben nu afgesproken dat tussen mei en september van dit jaar de caseload van elke jeugdbeschermer met 1,5 cliënt wordt teruggebracht. Vanaf 1 januari 2024 moet de jeugdbeschermer opnieuw een cliënt minder hebben en daarna wordt de werklast elke vier maanden verder afgebouwd tot de medewerker maximaal twaalf cliënten onder zich heeft.

Ook zijn er afspraken gemaakt over het verlichten van de administratieve druk. "Hiermee komt er meer tijd en aandacht vrij voor de kinderen en gezinnen", zegt Van der Aar.

Prop bij jeugdhulp

De werkdruk in de jeugdbescherming is slechts een van de vele problemen in de jeugdzorg. Sinds de decentralisering in 2015 zijn veel meer kinderen gebruik gaan maken van vrijwillige of gedwongen jeugdzorg, zijn er lange wachtlijsten ontstaan en lopen de kosten voor gemeenten steeds verder op.

Daarom wordt er al sinds 2021 gesproken over een aanpassing van het systeem. "Het hele stelsel zit vast. Jeugdbeschermers hebben grote moeite om passende zorg voor kinderen te vinden", benadrukt Van der Aar. "Gemeenten en het ministerie zijn nu echt aan zet om die problemen op te lossen. Ons akkoord is niet dé oplossing maar een noodmaatregel om jeugdbeschermers wat meer lucht te geven."

Het akkoord tussen FNV en werkgevers wordt de komende weken voorgelegd aan de leden van de vakbond. Zij krijgen tot 6 april om te stemmen. Tot die tijd blijven alle lopende acties doorgaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl