NOS Nieuws

Vorig jaar wat minder varkens en wat meer koeien in Nederland

Het aantal varkens in Nederland is vorig jaar met 1,6 procent afgenomen. Het zijn er nu 11,3 miljoen, meldt het CBS. De varkensstapel krimpt sinds 2018, mede doordat stoppers de laatste jaren subsidie krijgen. In totaal is het aantal varkens sindsdien met 9 procent gedaald.

Het zijn vooral kleine varkenshouders die stoppen, waardoor het gemiddelde aantal dieren per bedrijf in vijf jaar tijd is gestegen van 2883 naar 3446. Bijna de helft van alle varkens in Nederland wordt gehouden in Noord-Brabant.

Koeien

Het aantal runderen in Nederland nam vorig jaar iets toe, met 0,4 procent tot 3,8 miljoen. Vergeleken met 2017 is er een afname van 6 procent. Dat komt volgens het CBS mede door het fosfaatreductieplan, dat bedrijven dwong melkvee van de hand te doen.

Net als in de varkenshouderij zijn het ook in de melkveesector vooral de kleinere bedrijven die ermee ophouden, waardoor het aantal koeien per bedrijf toeneemt. De gemiddelde melkveehouder heeft nu 107 koeien, tegen 94 in 2017.

De 1,57 miljoen melkkoeien in Nederland vormen de grootste categorie runderen, gevolgd door vleeskalveren (1,04 miljoen dieren) en jongvee voor de melkveehouderij (980.000). De lichte toename vorig jaar is te danken aan de groei in die laatste categorie. Het aantal runderen in de andere categorieën bleef gelijk of nam iets af.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl