Bagagemedewerkers op het platform van Schiphol
NOS NieuwsAangepast

Inspectie wil dat bagagekelder Schiphol binnen twee jaar gemechaniseerd is

De arbeidsinspectie stuurt vandaag haar definitieve eis aan de bagagebedrijven op Schiphol. Medewerkers moeten per direct tilhulpmiddelen gebruiken en de bagagekelder moet binnen twee jaar geautomatiseerd zijn.

Nu gaat een groot deel van het sjouwwerk nog met de hand en rug, zo toonde de gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur onlangs aan, en dat mag niet van de inspectie. Ook eist de inspectie dat Schiphol maatregelen neemt om het risico voor platformmedewerkers om kankerverwekkende uitlaatgassen in te ademen zoveel mogelijk te verkleinen.

Een aantal bagagebedrijven had de inspectie om meer tijd gevraagd. Volgens hen is het niet haalbaar om binnen de gestelde tijden aan de eisen te voldoen. Schiphol gaat over de gebouwen op de luchthaven, en wil pas in 2026 starten met de bouw van een nieuwe kelder: die kan dan dus niet binnen twee jaar geautomatiseerd zijn.

Inspectiewoordvoerder Paul van der Burg zegt vandaag tegen de onderzoeksredactie van NOS-Nieuwsuur dat de bagagebedrijven en Schiphol moeten "stoppen met de vinger naar elkaar te wijzen".

"De afhandelaar is ervoor verantwoordelijk dat de werknemer gezond en veilig werkt, dat kan je niet afschuiven op de eigenaar van het pand, Schiphol. Maar Schiphol moet als eigenaar van de bagagekelder ook zijn verantwoordelijkheid nemen", aldus Van der Burg.

Geen enkel steekhoudend argument

Hij stelt namens de inspectie bovendien: "Schiphol zegt dat de verbouwing niet binnen twee jaar te regelen is, maar wij zijn daar niet van overtuigd. Schiphol zegt alleen 'het kan niet', maar heeft ons tot nu toe geen enkel inhoudelijk, steekhoudend argument geleverd waaróm het niet kan."

De toezichthouder eist dat er binnen zes maanden een plan van aanpak ligt over de verbouwing. Men heeft in theorie nog één kans om te beargumenteren waarom de termijn van twee jaar niet haalbaar zou zijn. Van der Burg: "Ze moeten dan wel van hele goeden huize komen, willen ze ons daar nog van kunnen overtuigen."

Schiphol laat weten dat de automatisering van de bagagekelder "een grote opgave" is. "Schiphol kent wereldwijd geen luchthaven waar de bagage volledig is geautomatiseerd en ook uit gesprekken met potentiele leveranciers waar Schiphol mee heeft gesproken, komt het beeld naar voren dat het ambitieus is."

Boeterapport en dwangsom

Binnenkort volgen er nieuwe controles, waarbij ook wordt gekeken of medewerkers de beschikbare tilhulpmachines daadwerkelijk gebruiken. Zo niet, zo schrijft de inspectie, "wordt een boeterapport opgemaakt". En als die situatie blijft bestaan, dan zal er "direct een last onder dwangsom worden opgelegd".

De tilhulpmachines ontbreken nu regelmatig, zijn defect, of worden niet gebruikt omdat ze het werk vertragen. Bedrijven voeren het tempo juist liever op, onder druk van de concurrentie op de luchthaven.

De NOS en Nieuwsuur toonden eerder aan dat de arbeidsinspectie twaalf jaar lang niet controleerde op het fysiek zware werk op Schiphol.

De inspectie publiceert haar handhavingseisen normaal gesproken niet, maar stuurt vandaag een persbericht over de kwestie uit, en een brief aan de Tweede Kamer. Dat is "inderdaad ongebruikelijk", zo erkent Van der Burg, "maar we vinden het maatschappelijk belang van deze zaak erg groot, en we willen als arbeidsinspectie in deze zaak transparant zijn. Daarom hebben we in overleg met de minister besloten het zo te doen."

Giftige stoffen

De inspectie eist vandaag bovendien dat Schiphol maatregelen neemt om platformmedewerkers beter te beschermen tegen giftige stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn. Zo moet de luchthaven nog voor het einde van dit jaar alle apparaten en voertuigen die draaien op diesel vervangen door elektrische alternatieven.

De inspectie deed onderzoek naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Zembla en meldingen van vakbond FNV.

Volgens Schiphol ligt de blootstelling van medewerkers aan giftige stoffen onder het wettelijke minimum, maar dat is voor de inspectie onvoldoende. Die zegt dat er gestreefd moet worden naar een zo laag mogelijke blootstelling. Schiphol heeft daar niet voldoende aan gedaan, blijkt uit het inspectieonderzoek.

De luchthaven zegt de eisen op het gebied van gevaarlijke stoffen "goed te gaan bestuderen. De bagagebedrijven waren niet bereikbaar voor commentaar.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl