Straatbeeld Haarlem
NOS Nieuws

Overheid neemt maatregelen tegen WOZ-bezwaarbureaus

Bureaus die voor huizenbezitters de WOZ-beschikking aanvechten bij de gemeente krijgen te maken met strengere regels. Op deze manier wil het ministerie van Financiën de bedrijven, die gemeenten veel geld kosten, aan banden leggen. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws.

Deze week riepen gemeenten burgers al op geen commercieel bureau in te schakelen als ze bezwaar willen maken tegen de WOZ-beschikking. Als zo'n bureau slaagt, moet de gemeente een zogeheten proceskostenvergoeding betalen. Die vergoedingen lopen per geval uiteen, van honderden tot enkele duizenden euro's. Die proceskosten hoeven gemeenten niet te betalen wanneer mensen zelf bezwaar maken, zonder dat er een bureau aan te pas komt.

De woordvoerder van het ministerie zegt dat veel burgers niet weten dat de commerciële bedrijven flink geld verdienen aan de dienst die ze bieden. "De afgelopen jaren is door deze business het aantal bezwaar- en beroepsprocedures enorm gegroeid. Ook de te vergoeden proceskosten zijn hierdoor enorm gestegen."

Volgens het ministerie verdienen de bedrijven gemiddeld zo'n 600 euro per gewonnen zaak. Bij doorprocederen ligt dit bedrag nog hoger.

En dat terwijl de bedrijven nauwelijks werk hebben aan de aanvragen. Burgers moeten het bezwaarformulier zelf invullen en dat gaat rechtstreeks naar de gemeente. Omdat de procesvergoeding stijgt bij doorprocederen, loont het voor de bedrijven om standaard te vragen om een hoorzitting. Hierdoor worden de gemeenten overladen met extra werk, terwijl het resultaat vaak hetzelfde is.

"Behalve dat hierdoor over de rug van mensen geld wordt verdiend, legt het ook een steeds groter wordende druk op de uitvoering van de fiscale wetgeving en de rechtspraak. Gemeenschapsgeld vloeit zo weg naar commerciële partijen", aldus de woordvoerder.

Verdienmodel aanpakken

Staatssecretaris Van Rij wil het met enkele maatregelen onaantrekkelijker maken voor bedrijven om deze dienst aan te bieden. Ten eerste wordt door een aanpassing in de wet de vergoeding voortaan direct uitbetaald aan de burger, niet aan de commerciële partij. "Hierdoor worden de bedrijven verplicht de belastingplichtige meer te betrekken bij het proces van beroep en bezwaar."

Daarnaast worden de proceskostenvergoedingen aan de bedrijven verlaagd. Hierdoor zouden de vergoedingen meer in verhouding komen te staan met het werk dat de bedrijven verrichten en het verdienmodel minder aantrekkelijk worden.

Het ministerie onderzoekt of er nog meer maatregelen nodig zijn.

'Gemeenten nemen burgers niet serieus'

Eerder deze week reageerde Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond, een consumentenorganisatie die burgers naar twee adviesbureaus verwijst als zij er niet uitkomen bij de gemeente, op de zorgen van gemeenten.

Hij zei dat de commerciële partijen zijn ontstaan omdat gemeenten "hun burgers niet serieus nemen". "Alleen als gemeenten het niet goed hebben ingeschat en de WOZ verlaagd moet worden, moeten ze vergoedingen betalen. Als gemeenten hun werk goed doen, valt er voor bureaus niets te verdienen."

Volgens hem is het voordeel van adviesbureaus dat daar specialisten zitten. "Die weten precies hoe je een bezwaar moet indienen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl