NOS Nieuws

Fors meer gefraudeerd met diploma's en vog's in zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd trekt aan de bel over het grote aantal meldingen van diplomafraude en valse verklaringen omtrent het gedrag (vog's) in de zorg. De inspectie kreeg vorig jaar 95 meldingen over een zorgverlener met een vals diploma of certificaat, en elf meldingen over een valse vog. Dat is volgens de inspectie een ruime verdubbeling ten opzichte van eerdere jaren.

Het gaat in bijna alle gevallen om zorgverleners die zich als zzp'er aanbieden via een bemiddelingsbureau. Ze solliciteren meestal op een functie in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, in verpleeghuizen, de wijkverpleging en in de jeugdzorg.

In een brief aan alle zorginstellingen waarschuwt de inspectie voor de ernstige gevolgen voor cliënten en patiënten. Hun veiligheid kan gevaar lopen als ze door onbekwame zorgverleners worden verzorgd.

Krappe arbeidsmarkt

Zorginstellingen zouden erop vertrouwen dat bemiddelingsbureaus hun zzp'ers goed controleren, maar de inspectie wijst ze op hun eigen verantwoordelijkheid. "Hoewel wij begrip hebben voor de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt blijven wij het belangrijk vinden dat u alle medewerkers screent op de juistheid van identiteit, diploma's en certificaten, en op registraties."

Een zorginstelling is verplicht om het arbeidsverleden van nieuwe werknemers te onderzoeken, ook van zzp'ers, uitzendkrachten of mensen die zijn gedetacheerd. Die controle kan onder meer via de inspectie, maar ook door het raadplegen van het BIG-register waarin bijvoorbeeld alle verpleegkundigen staan vermeld.

De inspectie doet een oproep aan zorginstellingen om alle gevallen van fraude te melden, omdat onbekend is of de verdubbeling een goede afspiegeling van de werkelijkheid is of slechts "het topje van de ijsberg".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl