NOS Nieuws

CDA stelt gezin weer centraal en wil verlofregelingen eenvoudiger maken

Het CDA wil "rust, ruimte en een sterke ring rond gezinnen". De partij, die zich altijd al profileerde als gezinspartij, vindt dat de politiek zich meer moet bemoeien met gezinsbeleid en opvoeding. "Een goed gezinsbeleid is een doel op zich. De vormende functie van gezinnen en familie voor de samenleving volgt daaruit", staat in een nota van CDA-Kamerlid Palland.

Het CDA doet tientallen voorstellen. De partij wil onder meer een "fatsoenlijk bestaansminimum voor elk gezin". Elke vier jaar moet worden getoetst of een gezin van het sociaal minimum kan rondkomen. Verder moeten kindregelingen zoals de kinderbijslag en het kindgebonden budget worden verruimd en moeten bij de jaarlijkse koopkrachtplaatjes de gevolgen voor kinderen afzonderlijk in de gaten worden gehouden. En voor alle kabinetsbeslissingen moeten de effecten voor gezinnen in kaart worden gebracht.

Eenvoudiger verlof

Het CDA wil ook dat het stelsel van verlofregelingen grondig wordt vereenvoudigd. Daarvoor zouden nieuwe afspraken moeten worden gemaakt, met het belang van het gezin voorop. Als het aan het CDA ligt, gaat de maximumleeftijd van een kind waarvoor ouders ouderschapsverlof kunnen krijgen van 8 jaar naar 18.

Verder wil de partij meer aandacht voor het belang van gezamenlijke feestdagen en de zondag als rust- of familiedag: "Lang klonk dit misschien als een ouderwets punt, maar de tijd is veranderd. De samenleving heeft een grote behoefte aan verbinding en ontspanning. Daarvoor is een gezamenlijke vrije dag belangrijk."

Dienstplicht

Als vervolg op het "vrijwillig dienjaar" bij Defensie pleit het CDA voor een dienstplicht. In de nota wordt verder onder meer een verbod voorgesteld op het gebruik van mobieltjes in de klas in het basis- en voortgezet onderwijs.

De partij wil ook een herinrichting van de schoolweek, zodat bezigheden meer kunnen worden gespreid en de druk op gezinnen wordt verlicht. En schoolgebouwen zouden een belangrijker rol kunnen spelen als ontmoetingspunt in de buurt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl