Activisten vierden met minister Montero dat de wetgeving werd aangenomen
NOS Nieuws

Spanje verruimt transgenderrechten en voert betaald menstruatieverlof in

Spanje verruimt een aantal wetten op het gebied van genderzelfbeschikking en abortus. Ook voert het land betaald menstruatieverlof in, als eerste in Europa. Het parlement in Madrid ging vandaag akkoord met een aantal wetsvoorstellen daartoe.

Het gaat om twee pakketten waaronder verschillende wetswijzigingen vallen. Wie bijvoorbeeld hevige pijn lijdt tijdens de ongesteldheid, mag zich hiervoor ziekmelden. Niet de werkgever maar het sociale zorgsysteem draagt daarvoor de kosten. Net als bij medisch betaald verlof moet een arts dit wel goedkeuren. Ook wordt vastgelegd dat scholen en gevangenissen gratis menstruatieproducten moeten aanbieden.

De wijzigingen houden ook in dat jongeren vanaf 16 jaar een abortus kunnen laten uitvoeren, zonder toestemming van hun ouder of voogd.

Ook wordt in de wet verankerd dat een abortus in een openbaar ziekenhuis moet kunnen plaatsvinden, zodat patiënten niet hoeven uit te wijken naar privéklinieken. Nu wordt 80 procent van de abortussen in Spanje nog in zo'n kliniek gedaan omdat artsen in ziekenhuizen ze vaak om religieuze redenen weigeren uit te voeren.

Geregistreerd geslacht

Ook op het gebied van genderzelfbeschikking wordt een aantal aanpassingen doorgevoerd. Wie ouder is dan 16 jaar, mag in Spanje het geregistreerde geslacht in het paspoort aanpassen zonder toestemming van een arts.

Jongeren tussen de 14 en 16 jaar mogen dit voortaan ook, maar hebben wel toestemming van hun ouders nodig. Voorheen was hiervoor de diagnose genderdysforie nodig. Is een kind 12 of 13 jaar, dan moet een rechter hierover een oordeel vellen.

De plannen komen uit de koker van de minister voor Gelijkheid, de progressieve politicus Irene Montero, die de post sinds 2020 bekleedt. Sinds dat jaar heeft het land een coalitieregering van sociaaldemocraten en radicaal-links.

De rechtse oppositie had stevige kritiek op de plannen. Wat betreft het menstruatieverlof zeiden conservatieve partijen bijvoorbeeld dat dit vrouwen zou benadelen op de arbeidsmarkt.

Op Twitter verwelkomde Montero de wijzigingen. Zij sprak van een "historische dag voor feministische vooruitgang".

Nederlandse situatie

Een aantal van de punten speelt momenteel ook in Nederland. Hier is het oordeel van een deskundige momenteel nog een voorwaarde om het geregistreerde geslacht te wijzigen in de geboorteakte, en dus in het paspoort. In de Tweede Kamer ligt momenteel een wet voor waarmee de zogenoemde deskundigenverklaring komt te vervallen.

Op het gebied van betaald menstruatieverlof is Spanje voorloper: in Nederland speelt dit onderwerp nauwelijks. Ook Japan en Indonesië hebben een soortgelijke wet ingesteld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl