Een van de veerboten die heen en weer varen tussen Holwert en Ameland
In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS Nieuws

Vaargeul naar Ameland slibt dicht, rederij vraagt Den Haag om actie

Hoewel Rijkswaterstaat vrijwel continu baggert, slibt de vaargeul tussen Holwert en Ameland steeds sneller dicht.

Rederij Wagenborg noemt de situatie onveilig en ziet zich daarom genoodzaakt om steeds vaker afvaarten van de veerboot te schrappen. Vanmiddag zijn er twee afvaarten niet doorgegaan. Ook maandag komt een aantal afvaarten van en naar Ameland te vervallen, meldt Omrop Fryslân.

"De situatie wordt steeds slechter", zegt directeur Ger van Langen van Wagenborg Passagiersdiensten. Hij vreest dat er nog meer afvaarten gaan uitvallen, zeker als de wind uit oostelijke richting waait en de hoeveelheid water in de Waddenzee verder afneemt.

Van Langen voert donderdag overleg met politiek Den Haag over een mogelijke oplossing.

Voor een veilige doorvaart, zo is eerder berekend, zou de vaargeul eigenlijk een minimale bodembreedte moeten hebben van 55 meter en een minimale diepte van 3,80 meter NAP, Rijkswaterstaat haalt op dit moment 1,8 miljoen kuub zand per jaar weg. Toch blijkt de bodembreedte van de vaargeul in de dagelijkse praktijk hooguit 45 meter. Soms zelfs nog minder.

Zand rondpompen

Om die reden geldt sinds oktober vorig jaar eenrichtingsverkeer voor de pontveren van en naar Ameland bij laagwater. Maar zelfs die maatregel voldoet niet meer. "Dat komt doordat de Oostelijke Waddenzee steeds verder verzandt. Daar lopen we op vast", aldus Van Langen. "Rijkswaterstaat baggert de vaargeul elke dag zes tot acht keer. Maar de wetgeving bepaalt dat zand dat uit een beschermd Natura 2000-gebied als de Waddenzee wordt gehaald, in die Waddenzee moet blijven. Rijkswaterstaat voert het dus niet af, maar stort het verderop. Dan is even later weer terug. In feite ben je zand aan het rondpompen."

De enige oplossing die de directeur van de rederij ziet, is dat het zand uit de vaargeul wordt afgevoerd naar een gebied buiten de Waddenzee. Dat is dan ook precies wat hij donderdag zal voorstellen in Den Haag.

Handen af van Waddenzee

"Makkelijk wordt dat niet", zegt Van Langen. "Natuurbeschermers zeggen: handen af van de Waddenzee. Het is dus een keus tussen economie en ecologie, want we praten over de bereikbaarheid van Ameland. Én van Schiermonnikoog, want voor de veerdienst daarnaartoe geldt hetzelfde verhaal."

Rijkswaterstaat onderzoekt op dit moment ook een alternatief: verplaatsing van de veerdienst naar het westen. In dat geval zouden de boten niet meer vanuit Holwert vertrekken maar vanuit Ferwert, ruim zeven kilometer verderop. Dat scheelt een stuk verzande vaargeul. Maar het levert ook nieuwe problemen op. Vlak voor de kust van Ferwert ligt een vogelrijk kweldergebied dat dan door de veerdienst doorsneden zou worden. Het is ook de vraag of bij een verplaatsing van de route de aanleghaven in Nes op Ameland nog voldoet.

Voor Van Langen is verplaatsing naar het westen al helemaal geen optie. "Je zit ook een paar kilometer verderop nog steeds in de Oostelijke Waddenzee, waarbij verzanding een probleem zal blijven."

Advertentie via Ster.nl