Het cruiseschip Silja Europa ligt aangemeerd in Velsen-Noord
In samenwerking met
NH Nieuws
NOS Nieuws

Inwoners Velsen-Noord mogen mening geven over langer verblijf asielschip

Inwoners van Velsen-Noord mogen zeggen of een cruiseschip met asielzoekers weg moet of mag blijven liggen. De afspraak was dat het schip tot 1 maart mocht blijven, maar de inwoners kunnen nu in een digitale enquête aangeven of zij een verlenging zien zitten.

Het cruiseschip Silja Europa ligt al enkele maanden aangemeerd in het Noordzeekanaal. Het biedt onderdak aan 1000 asielzoekers, op piekdagen kan het aantal opvangplekken worden uitgebreid tot 1200 voor een maximumperiode van 30 dagen. Afgesproken was dat het schip uiterlijk zes maanden, tot 1 maart dus, zou blijven.

Vorige week stelde een krappe meerderheid in de gemeenteraad van Velsen voor om het schip langer te laten liggen. In het voorstel stond ook dat de partijen de inwoners van het dorp bij de verlenging willen betrekken. De raad stelde voor de bewoners eerst zelf te vragen of zij vinden dat het schip kan blijven of moet gaan. Het college ging daar gisteren in mee, schrijft NH Nieuws.

Online stemming

In Velsen-Noord was veel weerstand tegen de komst van het schip. Inwoners vinden dat hun dorp met 5300 mensen te klein is voor zo'n groot vluchtelingenschip. Over het aangenomen voorstel tot verlenging zei CDA-raadslid Cees Sintenie eerder: "Het grootste probleem is dat een belofte teniet wordt gedaan. Dat is een afbreuk aan het vertrouwen in de overheid."

Vanaf maart kunnen inwoners via een enquête stemmen. Op 10 maart wil de gemeente de resultaten van een online stemming binnen hebben, om de week erna een beslissing te nemen.

Als de gemeente besluit dat het schip moet gaan, krijgt het COA nog een maand om de asielzoekers ergens anders onder te brengen. Om de organisatie van de raadpleging mogelijk te maken, blijft het schip volgens NH Nieuws zeker tot half april liggen. De uitkomst van de enquête is overigens niet bindend.

'Enorme worsteling'

Het college van burgemeester en wethouders had vandaag ook kunnen kiezen voor het plan dat zij vorige week aan de raad voorlegden. Dat voorstel hield in dat het cruiseschip op 1 maart vertrekt en dat er een kleiner schip voor in de plaats komt.

Op dat schip zouden ruim 200 mensen van het eerste schip worden gehuisvest, zoals schoolgaande kinderen, hun ouders, mensen die in de buurt stage lopen en andere asielzoekers met een binding in de regio.

Burgemeester Dales van Velsen spreekt van een enorme worsteling. "Kies je voor medemenselijkheid of betrouwbaarheid? Ik denk dat we als college met ons voorstel 200 mensen hier te houden zowel onze geloofwaardigheid hebben behouden als ons menselijke gezicht hebben laten zien. Als de raad dan zegt dat ze toch wil kijken hoe de mensen in Velsen-Noord ernaar kijken, dan zijn wij daarmee overruled."

Binnen een paar maanden komt er een nieuwe asielwet, waarin geregeld moet worden dat gemeenten gedwongen kunnen worden asielzoekers op te vangen. Alle gemeenten krijgen in februari te horen hoeveel asielzoekers ze moeten opvangen, voor een periode van ten minste vijf jaar.

Advertentie via Ster.nl