Autoriteit Persoonsgegevens ziet grote risico's in centrale database persoonsgegevens
NOS Nieuws

Privacywaakhond: kabinetsplan centrale database persoonsgegevens risicovol

Het opslaan van persoonsgegevens in een centrale database zorgt voor een groot risico voor burgers, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De privacywaakhond reageert op het plan van het kabinet om gegevens die mensen moeten aanleveren voor een paspoortaanvraag in een landelijke database te bewaren.

Het gaat onder meer om vingerafdrukken, handtekeningen en pasfoto's. Nu worden deze gegevens nog opgeslagen bij gemeentes.

Een centrale database maakt het voor hackers makkelijker om in één keer waardevolle data van bijna alle Nederlanders te verzamelen, waarschuwt de AP. Vingerafdrukken en handtekeningen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om identiteitsfraude te plegen. Ook bij lekken zonder opzet, door bijvoorbeeld een menselijke fout, zijn de gevolgen groter dan wanneer er sprake is van opslag bij gemeentes zelf.

Onduidelijkheid over verantwoordelijkheid

De toezichthouder zegt dat in het huidige plan niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de gegevens. De AP is bang dat door de onduidelijke verdeling de verschillende overheden naar elkaar wijzen als er fouten worden gemaakt.

Daarnaast waarschuwt de privacywaakhond voor het risico dat de overheid de gegevens in de toekomst ook kan gebruiken voor andere zaken dan het verstrekken van paspoorten, zoals het verstrekken van gegevens aan de politie voor het oplossen van misdrijven.

De toezichthouder adviseert het kabinet de plannen aan te passen of in te trekken, omdat de risico's in het huidige wetsvoorstel niet goed worden meegewogen. Minister Van Huffelen (Digitalisering) zegt het advies te bestuderen en komt later met een reactie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl