De schade bij de coffeeshop na de explosies
In samenwerking met
NH
NOS Nieuws

Raad van State fluit burgemeester terug om sluiting coffeeshop Amsterdam

De eigenaar van een coffeeshop in Amsterdam-Oost die in 2018 door burgemeester Halsema werd gesloten na twee explosies, heeft met succes tegen de sluiting geprocedeerd bij de Raad van State. Volgens de hoogste bestuursrechter had de burgemeester beter moeten motiveren waarom de coffeeshop na de explosies niet meer open mocht.

Bij de coffeeshop vonden in september 2018 twee explosies plaats. Het pand raakte daardoor beschadigd, net als twee auto's die in de buurt geparkeerd stonden. Uit onderzoek bleek dat de ontploffingen waren veroorzaakt door zwaar professioneel vuurwerk.

Burgemeester Halsema besloot de coffeeshop per direct voor onbepaalde tijd te sluiten. "Een dergelijk incident in de openbare ruimte brengt de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan", motiveerde de burgemeester haar ingrijpen toen.

Voor het incident al problemen

De eigenaar van de coffeeshop diende daarop een heropeningsverzoek in, maar dat wees de burgemeester af. Volgens Halsema bleek uit politie-informatie dat er al voor het incident problemen waren met de openbare orde, doordat bezoekers van de coffeeshop overlast veroorzaakten.

Daarnaast besloot Halsema ook de exploitatievergunning en de gedoogverklaring van de zaak en het adres in te trekken. De eigenaar van de zaak stapte naar de rechter, maar die stelde de burgemeester in het gelijk.

De eigenaar tekende beroep aan bij de Raad van State en die zet nu een streep door het oordeel van de rechtbank. Volgens de raad stelde de rechtbank Halsema ten onrechte in het gelijk.

Verband tussen explosies en coffeeshop niet vastgesteld

De Raad van State oordeelt dat Halsema er terecht op heeft gewezen dat de explosies een ernstig gevaar voor de openbare orde opleverden, maar ze heeft onvoldoende gemotiveerd waarom ook het heropenen van de coffeeshop een ernstig gevaar voor de openbare orde zou kunnen zijn.

Volgens de raad staat niet vast dat er een verband is tussen de explosies en de coffeeshop. Het politieonderzoek heeft namelijk niets opgeleverd, de dader is nooit aangehouden en er is geen motief gevonden. De overlast die wordt veroorzaakt door bezoekers, tastte weliswaar de openbare orde aan, maar dat is volgens de hoogste bestuursrechter geen groot gevaar voor de openbare orde.

Verder heeft de burgemeester volgens de Raad van State onvoldoende gemotiveerd waarom er in mei 2019, zeven maanden na het vuurwerkincident, nog meer tijd nodig was om de rust en orde in de buurt te herstellen.

Binnen zes weken nieuw besluit

Het is niet duidelijk of de uitspraak ook gevolgen heeft voor andere coffeeshops die voor onbepaalde tijd zijn gesloten. De burgemeester moet nu binnen zes weken een nieuw besluit nemen, dat rekening houdt met de uitspraak van de Raad van State.

De gemeente laat in een reactie aan NH Nieuws/AT5 weten: "We gaan de uitspraak bestuderen en ons op het vervolg beraden. Er waren zwaarwegende redenen om tot sluiting over te gaan, zo'n besluit wordt niet lichtzinnig genomen, en de rechtbank Amsterdam heeft ons eerder in het gelijk gesteld."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl