NOS Nieuws

Kaag wil meer greep op kredietregistratie

Het kabinet wil dat de overheid meer greep krijgt op de registratie van betalingsachterstanden. Op Kamervragen van de VVD antwoordt minister Kaag van Financiën dat ze met een wetsvoorstel komt, waarin dat wordt geregeld.

Het bijhouden van kredieten is in handen van het Bureau Krediet Registratie (BKR), een privaatrechtelijke stichting. Kaag vindt het onwenselijk dat die instantie helemaal los staat van de overheid. Ze wil meer publieke waarborgen voor de manier waarop de gegevens worden verwerkt en welke overeenkomsten precies worden geregistreerd.

Veel meer geregistreerd

Onlangs werd bekend dat het BKR meer wil gaan bijhouden dan het nu al doet. Tot nu toe worden hypotheken alleen geregistreerd als er een betalingsachterstand is van drie maanden. Maar het BKR heeft plannen om veel meer hypotheken bij te gaan houden. Daar kwam kritiek op, omdat het om privacygevoelige informatie gaat. Ook Kaag is er niet enthousiast over.

De minister vindt wel dat er aanleiding kan zijn om bij het aangaan van de schuld bepaalde hypotheekvormen te registreren als daarmee kwetsbare consumenten kunnen worden beschermd. "Maar de noodzaak hiertoe moet eerst worden aangetoond. Ik zie op dit moment geen reden om hypotheken voor de eigen woning altijd te registreren."

Concept-wet binnenkort klaar

Regeringspartij VVD, die de vragen stelde, is dat met haar eens: de partij vindt de door het BKR voorgestelde uitbreiding disproportioneel en onwenselijk.

Kaag denkt haar concept-wetsvoorstel binnenkort af te hebben en dan mogen eerst burgers en organisaties er commentaar op leveren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl