De uitbreiding van hoogspanningsstation Vierverlaten in Groningen
NOS Nieuws

Actieplan zet in op flexibel gebruik stroomnet

Het stroomnet moet zo snel mogelijk worden uitgebreid en de ruimte moet zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Dat is de kern van een 'actieprogramma' dat minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft gepresenteerd. Samen met regionale overheden, netbeheerders, de Autoriteit Consument en Markt en marktpartijen wil hij voorkomen dat het net verder vastloopt.

Een van de onderdelen van het plan is dat ruimte op het net flexibel wordt ingezet en dat het net minder wordt gebruikt op piekmomenten. Daarom moet het 'mijden van de spits' voordeliger worden.

Een fabriek zou bijvoorbeeld harder kunnen draaien op momenten dat windparken op zee veel goedkope elektriciteit produceren. "Het kan zijn dat we prijsprikkels aan grote bedrijven geven, zodat ze erover nadenken of ze de energie op dat moment echt nodig hebben of dat het wellicht ook later op de dag of in de week kan", verduidelijkt Jetten. Omdat voor veel bedrijven flexibel gebruik nieuw en complex is, moeten ze worden geholpen door energieproducenten, brancheverenigingen, netbeheerders en overheden.

Lokale netwerken

Verder gaan provincies en gemeenten aan de slag met lokale netwerken waarin opwekking, warmte, opslag en verbruik op elkaar worden afgestemd. Door energie lokaal te gebruiken moet het landelijke stroomnet minder worden belast.

Netbeheerders investeren nu bijna 4 miljard euro per jaar in het elektriciteitsnet. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2019. Volgens de minister voor Klimaat en Energie heeft de praktijk laten zien dat de tijd die het kost om het stroomnet uit te breiden met jaren kan worden verminderd als netbeheerders, overheden en marktpartijen hun plannen beter op elkaar afstemmen en procedures sneller gaan.

Omslag in het denken

Jetten noemt het oplossen en voorkomen van problemen met het volle stroomnet van groot belang om de economie in hoog tempo te kunnen blijven verduurzamen. Eerder dit jaar kwam in Noord-Brabant en Limburg een stop voor nieuwe bedrijven die een aansluiting op het net wilden. Volgens de minister is door een slimme, innovatieve manier van denken zo'n acute stop niet meer nodig.

"We gaan nu echt van het fossiele tijdperk naar een tijdperk met heel veel groene energie die op andere momenten wordt geproduceerd en beschikbaar is en we zien veel meer vraag naar elektriciteit bij het bedrijfsleven. Dat vraagt echt een omslag in het denken bij iedereen die hierbij betrokken is", zegt Jetten.

Eerder maakte de NOS onderstaande video over het volle elektriciteitsnet in Nederland. Wat zijn de problemen en is er een oplossing?

Spanning op het elektriciteitsnet

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl