NOS Nieuws

Lerarentekort op basisscholen gestegen tot bijna 10 procent

Het tekort aan leraren in het basisonderwijs neemt nog steeds toe. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers Wiersma en Dijkgraaf dat 9700 arbeidsplaatsen niet zijn bezet. Dat staat gelijk aan 9,5 procent van het totaal aantal gewenste leraren.

Vorig jaar was er nog een tekort van 9,1 procent. Onder schoolleiders is het percentage nog groter: 13,6. De cijfers zijn in de grote steden aanmerkelijk slechter dan daarbuiten. De onderwijsministers verwachten dat de tekorten de komende jaren iets afnemen en daarna juist weer stijgen.

Ook in het voortgezet onderwijs is het aantal vacatures dit jaar fors gestegen. Maar volgens Wiersma en Dijkgraaf zijn de effecten in deze sector niet altijd meteen zichtbaar, doordat er 'verborgen tekorten' zijn. Die ontstaan bijvoorbeeld als vakken tijdelijk uitvallen of voor minder uren worden gegeven. Voor 2027 is een tekort voorzien van ruim 2100 arbeidsplaatsen.

'Staan voor moeilijke opgave'

De bewindslieden schrijven verder dat het middelbaar beroepsonderwijs voorlopig kan voorzien in de benodigde docenten. Maar ze voegen eraan toe dat de tekorten in bijna alle sectoren van het bedrijfsleven ook effect zullen hebben op de beroepsgerichte vakken in het mbo.

Wiersma en Dijkgraaf benadrukken dat er al van alles is en wordt gedaan om de tekorten te lijf te gaan. Maar volgens hen was de aanpak tot nu te versnipperd en soms te vrijblijvend. Ze onderstrepen dat geen enkele school en geen enkel schoolbestuur de problemen alleen kan oplossen en dat de urgentie om de tekorten aan te pakken "onverminderd hoog" blijft.

"We staan voor een moeilijke opgave. Dit vraagt van ons allemaal om flinke stappen te zetten, soms ook een stap over de eigen schaduw", staat in de brief aan de Kamer.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl