NOS Nieuws

Onderwijsministers: geen taboes meer bij aanpak lerarentekort

Het kabinet bekijkt of er een bonus kan komen voor leraren die meer uren of voltijds werken. Schoolbesturen moeten daarbij meer flexibiliteit in werkuren mogelijk maken, zodat leraren bijvoorbeeld hun kinderen naar school kunnen brengen.

De ministers Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Dijkgraaf (Mbo en Hoger Onderwijs) erkennen dat er ondanks alle eerdere acties te weinig resultaten zijn geboekt bij de aanpak van het lerarentekort: "Het tekort wordt iedere dag groter. Daarom moeten alle registers open." Volgens de ministers zijn onorthodoxe maatregelen nodig, zonder taboes.

Ruim 10.000 leerkrachten te kort

In het primair onderwijs is een tekort van zo'n 9100 fulltime leerkrachten, in het voortgezet onderwijs zijn er zo'n 1700 te weinig. Op middelbare scholen is er vooral behoefte aan leraren Nederlands en wiskunde, in het mbo is er met name krapte bij zorg en techniek.

Volgens de bewindslieden is het klassieke beeld van een leraar die klassikaal lesgeeft op veel plekken al niet meer haalbaar. Wiersma en Dijkgraaf kijken hoe er meer ruimte kan komen voor een andere dag- en weekindeling. Ook zouden er meer ondersteunende functies en digitale hulpmiddelen moeten zijn, waardoor de leraar zich meer kan concentreren op lesgeven.

Te veel concurrentie

De ministers zeggen ook dat er nu te weinig financiële prikkels voor scholen zijn om in een regio samen te werken: "Lerarenopleidingen beconcurreren elkaar om studenten te trekken en scholen kapen leraren bij elkaar weg". Wiersma en Dijkgraaf kijken daarom of er iets kan veranderen in de bekostiging, om op die manier leerkrachten beter over de scholen te verdelen.

Verder gaat het kabinet strengere eisen stellen aan het personeelsbeleid van de scholen. De ministers vinden dat besturen meer moeten doen aan aantrekkelijke contracten, begeleiding van starters en mogelijkheden voor leerkrachten om zich te ontwikkelen. "Dat gaat niet overal even goed", zeggen Wiersma en Dijkgraaf.

De bewindslieden willen de komende tijd een discussie over de 'onothodoxe maatregelen', met gesprekken in het land en via sociale media.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl