Kerncentrale Borssele
NOS NieuwsAangepast

Kabinet: versneld twee nieuwe kerncentrales in Borssele

Het kabinet kiest Borssele als locatie voor twee nieuw te bouwen kerncentrales. En met een versnelde aanpak kan de bouw in 2035 klaar zijn, denkt het kabinet, waarna de centrales tussen de 9 en 13 procent van de totale elektriciteit kunnen leveren. Het besluit hierover is vandaag genomen in de ministerraad na een uitgebreide voorbereiding zoals overleg met de provincie Zeeland en gemeenten.

Met de keuze voor Borssele vervallen de andere kernreactorlocaties. Eemshaven wordt definitief geschrapt als mogelijke locatie en de Maasvlakte wordt gereserveerd voor waterstofinstallaties. De Rijksoverheid en de gemeente Rotterdam hebben daar grote plannen voor. De haven van Rotterdam wil de belangrijkste haven voor de import van duurzame energie zoals groene waterstof worden.

Wat betreft de ruimtelijke inpassing wordt het erg ingewikkeld om deze ambities te combineren met twee kerncentrales, zegt minister Jetten voor Klimaat en Energie. De Maasvlakte wordt nog wel gezien als "redelijk alternatief" op grond van milieueisen, maar heeft dus op andere vlakken veel nadelen.

'Ontwikkelrisico klein'

Het kabinet zet in op het type reactor Generatie III+. Dit type is al in bedrijf zodat het ontwikkelrisico klein is, zegt Jetten. Deze centrales kunnen flexibel meer of minder elektriciteit produceren zodat ze goed passen bij zonne- en windenergie.

De versnelde aanpak bestaat eruit dat verschillende processen niet na elkaar maar tegelijk met elkaar worden gestart. Het gaat daarbij onder meer om het laten meedenken van marktpartijen die geïnteresseerd zijn in de uiteindelijke bouw, onderzoek naar de omgeving en milieueffecten. Een ander aspect is onderzoek naar de opslag van kernafval. Onderdeel van de versnelde aanpak is ook het rondkrijgen van de financiering.

De daadwerkelijke bouwperiode duurt naar verwachting zes tot acht jaar.

Ook in deze aanloopperiode kan de voorgenomen bouw grote impact hebben voor de bewoners in en rond Borssele. Het kabinet zegt daarom vanaf het begin iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij de plannen en inspraak te garanderen. De afspraken worden opgenomen in een participatieplan.

In de regio is draagvlak voor de nieuwe centrales omdat ze werkgelegenheid brengen en mogelijk andere industrie aantrekken die tot nog meer werkgelegenheid en investeringsgeld leiden, zegt Jetten.

De keuze is op Borssele gevallen omdat daar al een kerncentrale staat. Die wordt ook na 2033 opengehouden om te garanderen dat de "nucleaire kennisbasis" in Nederland aanwezig blijft. Jetten heeft daarvoor een intentieverklaring afgegeven. De exploitant van de kerncentrale zou anders nu al naar de sluiting gaan toewerken.

Overheid mede-investeerder

Het kabinet acht het uitgesloten dat marktpartijen de nieuwe centrales helemaal zelf willen financieren. De overheid zal dus van begin af aan als mede-investeerder aan tafel zitten. Geïnteresseerde marktpartijen, veelal internationale energiebedrijven, hebben duidelijk gemaakt dat de overheid moet zorgen voor maatschappelijk draagvlak en stabiel overheidsbeleid.

Ter voorbereiding op het kabinetsbesluit zijn er gesprekken gevoerd met de provincie Zeeland, de gemeente Borsele en omliggende gemeenten. Ambtenaren hebben werkbezoeken gebracht aan andere landen met kerncentrales zoals Finland, Frankrijk, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk.

Naast minister Jetten voor Klimaat en Energie gingen ministers op onderzoek in de VS, Zuid-Korea, Polen, Frankrijk en Finland. Ook voerden zij gesprekken met internationale organisaties zoals het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl