Testbuisje (stockfoto)
NOS Nieuws

Medewerker vaccinbedrijf besmet met polio, zit 'in goede gezondheid' in quarantaine

Een medewerker van Bilthoven Biologicals is besmet met het type poliovirus dat bij een eerdere controle in het rioolwater bij het Utrecht Science Park is gevonden. Dat heeft minister Kuipers aan de Tweede Kamer laten weten.

Het virustype wordt gebruikt voor de productie van poliovaccins. De laboratoria die met dit type virus werken hebben na de rioolwatervondst op verzoek hun medewerkers getest. Daar kwam één positief geval uit.

"De GGD heeft deze persoon, die in goede gezondheid verkeert, in isolatie geplaatst en is gestart met contactonderzoek", schrijft Kuipers in zijn brief. "Het risico op verdere verspreiding wordt in principe als erg klein ingeschat, omdat we in Nederland over een goed rioleringssysteem beschikken en de vaccinatiegraad voor polio hoog is."

Vaker gebeurd

Op het Utrecht Science Park zitten meerdere instellingen die met polio werken, waaronder het RIVM. In het verleden is er daardoor vaker polio aangetroffen in het riool, dat geregeld wordt gecontroleerd op het virus. Hoewel het virus slecht kan overleven in oppervlaktewater, spraken raadsleden uit Bilthoven daar schande van.

Kuipers is al bezig met een wetsvoorstel dat strengere eisen stelt aan laboratoria en andere instellingen die met poliovirussen werken. Dit naar aanleiding van eerdere incidenten in 2017 en 2018. Hij verwacht die wet in het eerste kwartaal van 2023 klaar te hebben.

Het ministerie verwijst verder naar het RIVM, die de zaak in behandeling heeft. Zo moest er een melding gedaan worden bij de WHO.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl