NOS Nieuws

Moslimorganisaties doen aangifte tegen Wiersma om 'schenden grondwet'

Honderden moskeeën en islamitische organisaties in Nederland hebben aangifte gedaan tegen minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Dat meldt Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) vandaag.

Aanleiding is een aankondiging van Wiersma een maand geleden. De minister zei toen dat het voor de Inspectie van het Onderwijs mogelijk moet worden om in te grijpen op weekendscholen als er signalen van misstanden zijn.

Volgens de ondertekenaars van de aangifte heeft Wiersma bewust in strijd met de grondwet gehandeld. De minister heeft zich volgens hen onder meer schuldig gemaakt aan discriminatie bij de uitoefening van zijn ambt, groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie.

Wiersma verwees bij zijn aankondiging naar een onderzoek van Nieuwsuur en NRC uit 2019 naar salafistische moskeescholen. In een brief aan de Tweede Kamer noemde hij het "schrijnend hoe bij minstens vijftig onderwijsplekken door het hele land anti-integratieve, antidemocratische en anti-rechtsstatelijke overtuigingen werden opgelegd aan meer dan duizend kinderen".

Geen lichtvaardige aangifte

Vorige week bleek uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC dat de minister adviezen van zijn eigen ambtenaren heeft genegeerd. Die hadden hem erop gewezen dat zijn voorstellen hoogstwaarschijnlijk onhaalbaar, onuitvoerbaar en ongrondwettelijk zijn. Desondanks wil Wiersma de plannen doorzetten.

De ondertekenaars van de aangifte tegen Wiersma zijn bestuurders van moskeekoepels die samen meer dan tweehonderd moskeeën en islamitische organisaties vertegenwoordigen, zegt SPIOR.

"Wij doen deze aangifte niet lichtvaardig. Het strafrecht is ook voor ons een laatste middel", schrijven de ondertekenaars. "De constitutionele expertise van de adviseurs heeft het klaarblijkelijk moeten afleggen tegen politiek opportunisme. Daarom rest ons helaas geen andere mogelijkheid dan het volgen van de strafrechtelijke weg."

Minister: toezicht is nodig

Minister Wiersma blijft erbij dat toezicht nodig is "op plekken waar signalen bekend zijn van radicaal gedachtegoed". In een reactie zegt hij dat het waarschijnlijk om een kleine groep gaat die het voor de rest verpest.

"Juist om goed informeel onderwijs te beschermen, moeten we voorkomen dat het kan worden gebruikt om kinderen radicale gedachten, uit welke hoek dan ook, mee te geven die tegen onze democratische rechtsstaat ingaan", vindt Wiersma.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl