Atleten op Papendal
NOS Sport

NOC*NSF bindt met integriteitsmanagers strijd aan met grensoverschrijdend gedrag

NOC*NSF gaat op korte termijn acht zogeheten 'integriteitsmanagers' aanstellen in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag.

Het achttal moet de 77 bonden die zijn aangesloten bij de nationale sportkoepel bijstaan in het maken van plannen op het gebied van preventie en handhaving.

'Geen politbureau'

"We roepen geen politbureau in het leven dat de zaken moet regelen", verduidelijkt algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF. "We gaan de sportbonden helpen om de hygiëne op orde te maken."

Als het aan de sportkoepel ligt, moeten alle coaches en trainers die in de breedtesport werkzaam zijn binnen afzienbare tijd beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag. Momenteel is slechts bij 19% van de Nederlandse sportverenigingen vastgelegd dat begeleiders van met name jeugdige sporters alleen aan de slag mogen wanneer ze over zo'n VOG beschikken.

Begeleiders van topsportprogramma's van NOC*NSF worden in de toekomst verplicht in het bezit te zijn van een dergelijke verklaring.

Marc van den Tweel

Met een campagne wil de sportkoepel bij alle 26.000 clubs die Nederland kent het gevoel van wantrouwen wegnemen dat bestaat over het verplicht stellen van een VOG. Daartoe wil NOC*NSF de verklaringen gratis aanbieden.

Kwaliteitseis ISR

Daarnaast wil NOC*NSF meer geld beschikbaar stellen voor het Centrum Veilige Sport (CVS). Het functioneren van het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) daarentegen moet volgens Van den Tweel nadrukkelijk tegen het licht worden gehouden.

NOC*NSF dringt aan op een kwaliteitseis. "We hebben bestuurlijke vernieuwing als nadrukkelijke voorwaarde gesteld voor de continuïteit van ons deel van de financiering." NOC*NSF draagt momenteel zorg voor tien procent van de kosten die met het functioneren van het ISR zijn gemoeid. Het overige bedrag wordt door de rijksoverheid opgehoest.

Het begrip bestuurlijke vernieuwing mag volgens Van den Tweel breed worden opgevat. "Het komt erop neer dat we van het ISR een nieuwe manier van werken verlangen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl