Orange Pictures
NOS Sport

ISR acht turntrainer Louter schuldig aan ongewenst gedrag, maar legt geen straf op

Turntrainer Frank Louter is door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) schuldig bevonden aan ongewenst gedrag in de turnzaal, maar hij krijgt geen straf. Dat heeft het ISR woensdag aan betrokkenen laten weten.

De eis van de aanklager in de tuchtzaak was een voorwaardelijke schorsing van 24 maanden, met een proeftijd van twee jaar.

Bij het ISR meldden zich eerder negen klagers met beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag door de turntrainer. Alle aangedragen incidenten vonden plaats voor 2012.

Waardigheid

De tuchtcommissie achtte bewezen dat Louter zich schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van artikel 4, lid 2, ongewenst gedrag. Dat betreft elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, dat als doel heeft de waardigheid van een persoon aan te tasten, in het bijzonder wanneer een gewelddadige, manipulatieve, bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Andere beschuldigingen, zoals het bewust negeren van blessures en fysiek geweld (slaan en spugen), achtte de tuchtcommissie onvoldoende bewezen of te weinig concreet. "De tuchtcommissie oordeelt dat dat niet is komen vast te staan", valt er in het vonnis te lezen.

In december 2020 verbrak de Nederlandse turnbond de banden met Frank Louter.

Technisch directeur turnbond KNGU: 'Er was een groot verschil van inzicht'

Ook is volgens de commissie onvoldoende gebleken dat er, in brede zin, sprake zou zijn van een onveilige omgeving voor (jonge) turnsters.

"Dat er tijdens de topsportperiode sprake is geweest van een veeleisende houding van de trainer en dat dit als onprettig, ongewenst of confronterend is ervaren, is goed denkbaar, maar dat zorgt niet per definitie voor een onveilig sportklimaat", concludeert de tuchtcommissie van het ISR.

Ontkenning

Louter liet bij de behandeling van de zaak weten zich totaal niet in het geschetste beeld van beschuldigingen te herkennen. Hij ontkende nadrukkelijk dat er door hem grensoverschrijdend gedrag is vertoond.

Louter heeft zich, volgens de tuchtcommissie, wel schuldig gemaakt aan schelden en kwetsende opmerkingen over turnsters die in zijn ogen te dik waren. De tuchtcommissie vindt het opleggen van een straf voor gedragingen die zich dermate lang geleden hebben voorgedaan "niet opportuun".

Ook voor het opleggen van een voorwaardelijke straf als stok achter de deur is onvoldoende grond. "Het jongstgeleden incident dateert van 2012. Er zijn geen bewijzen dat hij de bewezen geachte overtreding nog steeds begaat."

Louter was het laatst werkzaam als trainer van TON Almelo, een turnclub die inmiddels ter ziele is gegaan. Hij zit inmiddels al geruime tijd thuis.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl