Kolencentrale Engie in de haven van Rotterdam
NOS Nieuws

IEA-rapport: snel van kolen af om klimaatdoelen te halen

Er is geld nodig voor schonere energiealternatieven voor steenkool om de klimaatdoelen te halen. Wordt er niet snel een overstap gemaakt, dan is de uitstoot van kolencentrales alleen al genoeg om de opwarming van de aarde boven de 1,5 graad te laten stijgen. Dat zegt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een vandaag verschenen rapport.

Uit een nieuwe analyse blijkt volgens de onderzoekers dat de overgrote meerderheid van het huidige wereldwijde kolenverbruik plaatsvindt in landen die de belofte hebben gedaan een CO2-uitstoot van netto nul na te streven.

De wereldwijde vraag naar steenkool is de afgelopen tien jaar stabiel gebleven op bijna recordhoogtes, zeggen de onderzoekers. Als de klimaatbeloftes gehaald moeten worden, zal tot en met 2030 ongeveer een derde van de kolencentrales verdwijnen. 75 procent daarvan moet door zonne- en windenergie worden vervangen.

Om tegen 2050 een CO2-uitstoot van netto nul te bereiken en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, moet het steenkoolverbruik met 90 procent zijn teruggebracht, zeggen de onderzoekers.

In deze video leggen we uit waarom het belangrijk is om de opwarming van de aarde te beperken:

Waarom 1,5 graad niet zomaar een getal is

"Steenkool is zowel de grootste bron van CO2-uitstoot voor de opwekking van energie als de grootste bron van elektriciteitsopwekking wereldwijd", zegt IEA-directeur Fatih Birol. "Dat laat zien hoeveel schade steenkolen toebrengen aan ons klimaat en toont de enorme uitdaging om die snel te vervangen en tegelijkertijd de energiezekerheid te waarborgen."

Het IEA wijst ook de landen aan waar de afhankelijkheid van steenkool groot is en een overstap naar alternatieven waarschijnlijk het moeilijkst zijn. Indonesië, Mongolië, China, Vietnam, India en Zuid-Afrika springen er wat dat betreft uit. Die landen zullen zelf een aanpak moeten verzinnen die is toegesneden op de eigen omstandigheden, aldus het IEA.

Om het interessant te maken voor eigenaren van bestaande centrales om te stoppen, moeten ze makkelijker hun investering kunnen terugverdienen, zegt het IEA. Ook is het zaak om zoveel mogelijk mensen die werken in de kolenindustrie nu een baan te kunnen aanbieden in de schone alternatieven.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl