Arib en Bergkamp
NOS Nieuws

Bestuur Tweede Kamer: onderzoek Arib blijft nodig, ook al is ze opgestapt

Het onderzoek naar de klachten over oud-Kamervoorzitter Arib moet doorgaan, ook al is zij opgestapt uit de Tweede Kamer. Dat betoogt de huidige Kamervoorzitter, Bergkamp, in een brief aan alle Kamerleden.

De Tweede Kamer heeft de plicht om te zorgen voor een veilig werkklimaat voor medewerkers. "Die verantwoordelijkheid is niet verdwenen met het vertrek van de voormalig Kamervoorzitter", schrijft Bergkamp namens het Presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer.

Ze benadrukt in de brief verschillende keren dat het gaat om een "feitenonderzoek", waarbij geen juridische conclusies zullen worden getrokken. "Een uitkomst kan ook zijn dat de meldingen onjuist zijn of ten onrechte zijn betrokken op mevrouw Arib. Ook een dergelijke vaststelling is zeer van belang."

Toch kan er nog niet met het onderzoek worden begonnen, omdat de ambtelijke top van de Tweede Kamer afgelopen vrijdag is opgestapt. De hoogste ambtenaar, griffier Simone Roos, was formeel mede-opdrachtgever voor het onderzoek. Het was de bedoeling dat zij, om iedere schijn van belangenverstrengeling weg te nemen, een "gedelegeerd opdrachtgever" zou aanwijzen van buiten de Kamer, maar dat ligt nu stil.

Bergkamp gaat ervan uit dat er op korte termijn een oplossing wordt gevonden voor de vacature van de griffier. Het Presidium vindt het "pijnlijk" dat de ambtelijke top zich te weinig gesteund heeft gevoeld, zo staat in de brief.

Grote ophef

Het Presidium, waarin alle grote partijen vertegenwoordigd zijn, besloot vorige maand tot een onderzoek, nadat er opnieuw een anonieme klacht was binnengekomen over de manier waarop Arib zich tijdens haar voorzitterschap gedroeg ten opzichte van ambtenaren.

Dat besluit leidde tot grote ophef. Arib sprak van een "politieke afrekening" door Bergkamp waar ze niet aan mee wil werken en besloot op te stappen als Kamerlid. Ook andere Kamerleden spraken schande van de werkwijze van het Presidium onder leiding van Bergkamp. In een tumultueuze vergadering eisten ze dat het onderzoek voorlopig geen doorgang zou vinden.

Naar aanleiding van alle ophef maakte de ambtelijke top van de Kamer, onder wie griffier Roos, afgelopen vrijdag bekend op te stappen. De ondernemingsraad van de Kamer zegde ook nog eens het vertrouwen op in de politieke top, mede omdat er voortdurend door Kamerleden, ook uit het Presidium, wordt gelekt naar de pers over de kwestie.

Bergkamp legt in haar brief nogmaals uit waarom het onderzoek, door recherchebureau Hofmann, volgens haar toch doorgang moet vinden, ook al zijn er maar twee (anonieme) klachten binnengekomen over Arib.

Die brieven waren volgens haar geen "donderslag bij heldere hemel", omdat er al eerder signalen waren dat er sprake zou zijn van een onveilige werkomgeving. Zo schreef een hoge ambtenaar er in 2019 al over in zijn ontslagbrief en de bedrijfsarts kaartte de kwestie ook al eerder aan.

Leiding niet betrokken bij uitvoering

Doordat het onderzoek belegd zal worden bij twee externe, gedelegeerde opdrachtgevers is onafhankelijkheid gewaarborgd, denkt het Presidium. "Het Presidium en de Griffier als formeel opdrachtgever zijn dan ook op geen enkele manier betrokken bij de uitvoering van het onderzoek en zullen geen instructies geven aan de extern gedelegeerde opdrachtgevers."

Bergkamp laat weten dat ze vandaag geen toelichting geeft op haar brief. Aanstaande woensdag zal ze dat wel doen in een vergadering van de Commissie voor de Werkwijze van de Kamer. Dan wil ze ook dat de Kamerleden steun uitspreken voor haar aanpak van het feitenonderzoek.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl