bouw windpark op zee
NOS Nieuws

Pensioenfonds ABP wil windparken op zee bouwen

  • Rob Koster

    Economieverslaggever

  • Rob Koster

    Economieverslaggever

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) wil het grootste windmolenpark op de Noordzee gaan bouwen. Het gaat om 4 gigawatt elektriciteit, genoeg voor ruim 5,5 miljoen huishoudens. ABP voert gesprekken met een van de grote windparkbouwers voor een samenwerkingsverband onder de naam Noordzeker.

Het pensioenfonds wil de komende jaren een invloedrijke rol gaan spelen bij de energieplannen op de Noordzee. Naast de aanleg van windparken gaat het ook om energieopslag zoals waterstofprojecten of grootschalige batterijen. De plannen van ABP maken deel uit van een grote verschuiving van investeringen in fossiele naar duurzame energie.

Het fonds gooide vorig jaar het roer om na protesten van ambtenaren en leraren bij de kantoren van ABP in Amsterdam en Heerlen. Onder het motto 'Het duurt te lang' eisten de deelnemers dat hun pensioengeld niet langer belegd wordt in de productie van olie, kolen en gas.

Minister Kaag van Financiën riep afgelopen week bij de klimaattop in Egypte de financiële sector nog op meer werk te maken van klimaatbeleid: "Zonder het grote geld, echt geld, serieuze financiële keuzes, zullen we de doelen niet halen", zei de minister.

Meestal investeert een pensioenfonds in projecten die operationeel of in aanbouw zijn maar ABP wil nu al in de ontwikkelingsfase invloed hebben, vertelt bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen. "Het is voor het financieel rendement gunstig om aan het begin te zitten en we willen inspraak op de manier waarop het park gebouwd wordt. Daarnaast willen we kennis en kunde opbouwen en laten zien dat we een grote partij zijn in de Nederlandse energietransitie."

We willen meer rekening houden met flora en fauna.

Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter ABP

Nu Nederland en andere landen een groot deel van de Noordzee volbouwen met windparken, ontstaat er meer discussie over de invloed hiervan op de natuur. Van Wijnen: "Ik denk dat het beter kan, we willen meer rekening houden met flora en fauna en meer aandacht voor de innovatie van windturbines." Hiermee moet onder meer voorkomen worden dat trekvogels zich te pletter vliegen op de windmolens.

ABP wil via het samenwerkingsverband Noordzeker volgend jaar al meedingen naar de aanbesteding van de vier kavels van het windpark IJmuiden Ver, 62 kilometer uit de Nederlandse kust. Het pensioenfonds wil ook invloed uitoefenen op de vergunningseisen van de overheid bij de aanbesteding van windparken.

Van Wijnen: "We hopen dat de overheid gevoelig is voor de maatschappelijke waarde van onze deelname. Wij moeten voor dertig, veertig jaar geld beleggen voor onze deelnemers en willen dat doen in voor hun zichtbare duurzame energieprojecten."

Het pensioenfonds denkt binnenkort al bekend te kunnen maken met welk groot energiebedrijf het in zee wil gaan voor de bouw van de windmolenparken. Verder praat ABP met verschillende kennisinstituten in Nederland over nieuwe technieken voor onder meer energieopslag.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl