Dronefoto van een moestuinencomplex in de omgeving van de fabriek van Chemours in Dordrecht
NOS NieuwsAangepast

Kabinet neemt maatregelen om hoeveelheden pfas in drinkwater terug te dringen

Het kabinet scherpt de vergunningen aan voor lozingen van pfas in water. Dat moet ervoor zorgen dat de concentraties pfas in het drinkwater op korte termijn worden teruggedrongen. Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schrijft dat aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een rapport van het RIVM.

In dat rapport schrijft het RIVM dat de hoeveelheid pfas in het Nederlandse drinkwater de komende jaren omlaag moet. Het instituut komt tot die conclusie op basis van watermetingen. Met name het drinkwater dat van rivierwater wordt gemaakt moet schoner.

Bij ruim de helft van de metingen was de hoeveelheid pfas hoger dan het RIVM adviseert. Met name West-Nederland heeft hiermee te maken, omdat daar het meeste drinkwater van rivierwater wordt gemaakt.

'Drinken kraanwater verantwoord'

Het drinken van kraanwater is nog altijd verantwoord, onderstreept het RIVM. De hoeveelheden pfas in het drinkwater blijven onder de veilige grens van het RIVM. Maar omdat mensen ook via andere routes (zoals bijvoorbeeld cosmetica en voedsel) pfas binnenkrijgen, moeten de concentraties in het drinkwater omlaag. Dit is om te voorkomen dat mensen alsnog aan te veel pfas worden blootgesteld.

Harbers stelt nu een nieuwe norm voor pfas-lozing per liter afvalwater voor. Nieuwe vergunningen moeten hieraan voldoen, oude vergunningen worden hierop aangepast. "Doel is om vervuiling zo vóóraf te voorkomen, in plaats dat drinkwaterbedrijven de pfas er zelf uit moeten halen", schrijft de minister.

Het RIVM adviseert dat mensen niet meer dan 20 procent van hun pfas-inname binnenkrijgen via drinkwater. Bij ruim de helft van de metingen van drinkwater gemaakt van rivierwater wordt die grens van 20 procent nu overschreden. De overschrijding geldt ook voor 1 op de 10 metingen in drinkwater dat wordt verkregen uit grondwater.

De stoffen komen via uitstoot van fabrieken en het gebruik van pfas-producten in de natuur terecht. Zo vervuilen ze het drinkwater en de bodem, waardoor ook mensen ermee in aanraking komen. Dat kan negatieve gevolgen voor het immuunsysteem hebben. Afgelopen juni werden de grenswaardes voor pfas nog aangescherpt omdat de stoffen schadelijker bleken dan eerder werd aangenomen.

Eerder onderzoek wees al uit dat in bepaalde rivieren en rond bepaalde plekken de concentraties pfas relatief hoog zijn. Het gaat bijvoorbeeld om het gebied rond chemiebedrijf Chemours (Sliedrecht). Ook in zelfgevangen vis, schelpdieren en zeegroenten uit de Westerschelde komen de chemicaliën relatief veel voor.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl