Minister De Jonge bij de ondertekening van de woningbouwafspraken met de twaalf provincies
NOS Nieuws

'Straat bijbouwen in elk dorp en stad lost woningcrisis op'

Het oplossen van de wooncrisis is haalbaar als er in elk dorp en elke stad een straat wordt bijgebouwd. Tot die conclusie komt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een nieuwe studie.

Het EIB zegt dat kleine groene woonlocaties, dicht aansluitend bij de bestaande bebouwing, een groot verschil kunnen maken. Het onderzoek is uitgevoerd in de provincie Noord-Holland, omdat dat een dichtbevolkte regio is. Het achterliggende idee is: als er in die regio kansen zijn voor woningbouw, dan zal dat in de minderbevolkte provincies ook zo zijn.

Volgens het EIB blijkt dat het geval in Noord-Holland. Het instituut hield zich aan strenge voorwaarden bij de zoektocht naar woningruimte. Zo is er onder meer gekeken naar het bouwen van woningen binnen een straal van 500 meter van bestaande bebouwing. En natuurgebieden vormen geen onderdeel van de zoektocht, enkel landbouwgrond is acceptabel om op te bouwen.

De onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat er ruimte is voor meer dan 300.000 woningen in de provincie, terwijl het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgaat van het bouwen van 200.000 woningen tot en met 2030.

Kijk hier hoeveel nieuwe woningen de provincies willen bouwen:

Waar komen de nieuwe woningen

Probleem is wel dat er geen vraag is naar elke van die 300.000 potentiële woningen, omdat ze bijvoorbeeld op minder gewilde locaties gebouwd zouden worden. Het EIB heeft daarom nog een strengere selectie gemaakt, op basis van de vraag in bepaalde gebieden. Daaruit blijkt dat er perspectief is voor 74.000 woningen, waarbij er vooral veel minder gebouwd wordt in het noorden van de provincie, omdat daar relatief weinig vraag is.

Al met al concludeert het instituut dat de wens van het kabinet - het realiseren van grootschalige woonlocaties in steden - gecombineerd kan worden met de bouw van kleinere woningen in de buurt van bestaande wijken. Dat noemt het EIB "een zeer hoopvolle conclusie".

Voordelen zijn onder meer dat je door het bouwen dicht bij woonwijken gebruik kunt maken van bestaande infrastructuur, en dat volgens het EIB aan de woonwensen van veel mensen zou worden voldaan

'Nederland niet volbouwen'

Het instituut toont zich in het rapport ook kritisch ten opzichte van de plannen van de overheid. Die wil vooral zo veel mogelijk bijbouwen in al dichtbebouwd gebied, om "Nederland niet vol te bouwen". Volgens het EIB wordt er te weinig gekeken naar de groene locaties, omdat er angst bestaat bij de regering om "groene ruimte" op te offeren, terwijl dat in de praktijk niet zo zou hoeven te zijn.

Het kabinet wil ook voornamelijk bouwen op grootschalige locaties, "omdat kleine en middelgrote locaties onvoldoende woningen opleveren om de gewenste aantallen woningen te halen". Het EIB zegt dat je juist naar die kleinere locaties moet kijken, omdat je daar sneller kunt bouwen, met minder risico op vertraging en uitval.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakte afgelopen week meer bekend over zijn woningbouwplannen, onder meer hoeveel woningen er in welke provincies moeten worden gebouwd. Over een paar maanden wordt duidelijk op welke plekken er precies zal worden gebouwd.

Het EIB wijst er in een ander nieuw rapport op dat de ambitie van het kabinet om kantoren en andere gebouwen om te zetten in woningen, lastig te realiseren is. Het aantal woningen dat dit oplevert neemt juist af in plaats van toe, omdat er veel complicaties optreden bij de bouw ervan. Het bouwen langs vele dorpen en steden is daarom een snellere oplossing, concludeert het EIB nogmaals.

Eerder maakten we deze video over de bouwplannen:

Jaarlijks 100.000 huizen erbij, kan dat lukken?

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl