NOS Nieuws

'Veel meer mensen moeten pensioen opbouwen'

  • Roel Bolsius

    verslaggever Den Haag

  • Roel Bolsius

    verslaggever Den Haag

Over vijf jaar moet het aantal mensen dat wel werkt maar geen pensioen opbouwt met bijna een half miljoen zijn afgenomen. Het gaat vooral om mensen die bij een bedrijf werken dat geen pensioenregeling heeft voor het personeel.

In 2019 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ruim 900.000 werknemers zonder pensioen en dat moet de komende vijf jaar worden gehalveerd. Het voornemen staat in een Kamerbrief van minister Schouten. Ze neemt daarmee een advies over van de Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties.

Loonstrook

De stichting denkt dat de halvering onder meer wordt bereikt als werknemers zich bewuster zijn van de vraag of ze wel of geen pensioen opbouwen. Daarom moet er een publiekscampagne komen en zouden werkgevers hun werknemers actief moeten melden als er geen ouderdomspensioen wordt opgebouwd, bijvoorbeeld maandelijks op de loonstrook.

Ook moet het voor startende en kleinere bedrijven makkelijker worden om een pensioenregeling te beginnen voor hun werknemers. Daarom willen werkgevers en werknemers werken aan een basispensioenregeling, die in verschillende sectoren kan worden gebruikt. Daarnaast gaat de Stichting van de Arbeid actief alle sectoren zonder pensioenregeling actief aanschrijven met het dringende advies om dat wel te regelen.

Maar niet alleen onder werknemers moet het aantal mensen dat pensioen opbouwt omhoog. De Stichting van de Arbeid wil ook dat het voor zzp'ers aantrekkelijker wordt om pensioen op te bouwen. Zij kunnen niet terugvallen op een werkgever die het voor hen regelt. De Stichting van de Arbeid stelt bijvoorbeeld voor dat werknemers die stoppen bij een bedrijf en zzp'er worden, langer bij hun oude pensioenregeling kunnen blijven.

Nieuwe pensioenwet

De adviezen zijn belangrijk in aanloop naar de nieuwe pensioenwet. Die wordt momenteel in de Tweede Kamer behandeld en zou in juli 2023 moeten ingaan. In de Tweede Kamer lijkt er voldoende steun te zijn, maar in de Eerste Kamer is die steun er nog niet. Met deze aanscherping van de Stichting van de Arbeid in de hand hoopt minister Schouten nu een aantal oppositiepartijen te kunnen overtuigen.

Daarvoor kijkt de coalitie vooral naar de PvdA en GroenLinks. Zij steunden destijds het pensioenakkoord waarin een aantal afspraken over de toekomst van het pensioenstelsel werd gemaakt en de contouren van deze wet werden geschetst. Toch is hun steun niet vanzelfsprekend, want zij vinden dat een aantal afspraken nog niet voldoende wordt nagekomen.

PvdA en GroenLinks hamerden met name op het drastisch omlaag brengen van het aantal mensen zonder pensioen. Of de nieuwe brief van Schouten genoeg is voor steun van die partijen moet de komende weken blijken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl