De ministers Van der Wal en Adema kregen het rapport vorige week van Remkes
NOS Nieuws

Kabinet neemt advies Remkes grotendeels over, noemt voorstel piekbelasters ambitieus

Het kabinet neemt de aanbevelingen uit het stikstofrapport van Johan Remkes in grote lijnen over. Het denkt alleen meer tijd nodig te hebben om de stikstofuitstoot van 500 tot 600 zogenoemde piekbelasters (agrarische bedrijven die veel stikstof uitstoten) in de buurt van kwetsbare natuurgebieden te laten stoppen.

Stikstofbemiddelaar Remkes vindt dat de overheid moet zorgen dat de 500 tot 600 bedrijven nabij Natura 2000-gebieden binnen een jaar ophouden, maar het kabinet noemt dit in een eerste reactie "ambitieus". Minister Van der Wal (Stikstof) zei na afloop van de ministerraad dat het de vraag is "of dat haalbaar is". Ze wil daar de komende weken een antwoord op vinden.

Wel denken Van der Wal en minister Adema (landbouw) dat door "het gericht en snel wegnemen" van de stikstofuitstoot van piekbelasters ruimte kan komen voor de zogenoemde PAS-melders.

Dat zijn de boeren die tussen 2015 en 2019 op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hun bedrijf hebben uitgebreid. Die komen nu in de problemen, doordat deze regelgeving door de rechter buiten werking is gesteld. Het legaliseren van de PAS-meldingen noemt het kabinet nu prioriteit "voor de korte termijn".

Ze willen daarbij vooral inzetten op vrijwillige medewerking van de piekbelasters. Dat werkt volgens hen sneller dan het gedwongen uitkopen van veehouders, die zich daartegen zullen verzetten met ellelange procedures tot gevolg.

Landbouwakkoord

De twee kabinetsleden benadrukken dat ze samen met de boeren willen werken aan een duurzame toekomst voor de landbouw. "We willen de constructieve gesprekken die de afgelopen zomer zijn gevoerd, gebruiken en voortzetten."

Dat moet er onder meer toe leiden dat in januari of februari een landbouwakkoord kan worden gesloten, zoals Remkes had geadviseerd, met daarin ook afspraken met natuurorganisaties en 'ketenpartijen', zoals supermarkten.

Ook andere punten uit het rapport van Remkes worden overgenomen. Zo blijft de deadline van 2030 voor een landelijke halvering van de stikstofuitstoot staan, maar komen er wel twee meetmomenten: in 2025 en 2028. Als dan blijkt dat de reductie niet overal kan worden gehaald, kan voor een versoepeling worden gekozen.

In november komt het kabinet met zijn nadere reactie op het advies van Remkes. Remkes werd voor de zomer als 'gespreksleider' aangesteld om de impasse in de stikstofcrisis te doorbreken. Hij voerde talloze gesprekken met boeren, natuurorganisaties en andere betrokkenen. Vorige week woensdag presenteerde hij zijn rapport.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl