Richard de Mos
NOS Nieuws

Richard de Mos heeft na drie jaar 'veel zin' in de corruptiezaak tegen hem

Oud-wethouder Richard de Mos is naar eigen zeggen "met opgeheven hoofd van het mooie Den Haag naar Rotterdam gereden", voor de eerste regiezitting in het strafproces tegen hem. In een Twitterbericht bij het opstaan had hij al laten weten er veel zin in te hebben. In de rechtbank legt hij even later uit waarom: "Ik verheug mij nu al op de vrijspraak en de vele sorry's die mij daarna ten deel zullen vallen."

Zijn medeverdachte Rachid Guernaoui laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. "Ik had nooit gedacht dat ik ooit blij zou zijn om voor een rechtbank te staan", zegt hij. "Maar nu ben ik opgelucht dat er eindelijk onafhankelijke rechters gaan kijken naar deze zogenaamde zaak en naar de valse beschuldigingen tegen ons."

Twee maagbloedingen

Acht verdachten heeft het Openbaar Ministerie op de korrel, die vrijwel allemaal een rol zouden hebben gespeeld in de "criminele organisaties" die de machtige lokale politici De Mos en Guernaoui met een aantal horeca- en vastgoedondernemers zouden hebben gevormd. De ondernemers stortten rond de verkiezingscampagne van 2018 voor een totaalbedrag van 113.000 euro in de partijkas van Groep De Mos/Hart voor Den Haag. In ruil daarvoor zouden zij in de periode daarna een voorkeursbehandeling en invloed op het beleid hebben gekregen bij belangrijke politieke besluiten.

Die beschuldigingen hebben grote invloed gehad op het persoonlijke leven van de verdachten, blijkt op de zitting. De advocaat van ondernemer Dennis Buis zegt dat zijn cliënt vandaag niet aanwezig is, omdat hij zakelijk, mentaal en lichamelijk "kapot" is. "De heer Buis lijdt elke dag onder dit proces", aldus advocaat Teurlings. "Hij snapt niet wat hij verkeerd heeft gedaan. Hij is verhuisd naar het buitenland en heeft inmiddels een hersenstaminfarct en twee maagbloedingen gehad."

Duizenden appjes

Ook de goede naam van Richard de Mos is te grabbel gegooid, betoogt hij in de rechtbank. En niet alleen persoonlijk en financieel heeft dat grote consequenties gehad, ook politiek staat hij al ruim drie jaar buitenspel. Nadat Guernaoui en hij drie jaar geleden moesten aftreden na invallen van de rijksrecherche in hun huizen en werkkamers, bleef hun politieke partij na de verkiezingen van dit jaar opnieuw buiten het college, hoewel Groep De Mos opnieuw de grootste partij van Den Haag was geworden. Andere partijen durfden het niet aan met een politicus die een mogelijke veroordeling vanwege corruptie boven het hoofd hangt.

Het Openbaar Ministerie beseft dat het op dat punt iets uit te leggen heeft, blijkt als officier van justitie De Boer het woord krijgt. Zij erkent dat deze zaak door de trage rechtsgang dit jaar een grote wissel op de Haagse lokale politiek heeft getrokken. Maar volgens de officier kon het niet veel sneller. Zij zegt dat de zaak een enorm complexe zaak is, waarin bij de invallen alleen al duizenden appjes en Whatsapp-berichten in beslag werden genomen en vele tientallen getuigen moesten worden gehoord. Ook corona was een vertragende factor.

'Grijs gebied'

Maar het gaat hier wel om een uiterst belangrijke, principiële zaak, beklemtoont het OM. De maatschappelijke schade van corruptie, van het bevoordelen van sommigen boven anderen, is groot. De Mos zegt weliswaar dat hij slechts "ombudspolitiek" bedrijft, dat hij voor iedereen de telefoon opneemt en dat alle politieke partijen giften krijgen, maar volgens het OM is het belangrijk dat rechters hier meer duidelijkheid scheppen: wat mag wel en wat is over de schreef?

Na afloop blijkt dat Richard de Mos dat met haar eens is. Ook hij erkent dat er op het terrein van de partijfinanciering een "grijs gebied" bestaat waarin het belangrijk is klaarheid te krijgen. Als het iedereen maar duidelijk is dat hij op geen enkele manier te koop is. "Ik ben zo corrupt dat ik verdorie een crowdfunding-actie heb moeten beginnen om mijn advocaat te kunnen betalen!"

Eind januari begint de inhoudelijke behandeling van de zaak, die drie weken zal duren. In de loop van februari doet de rechtbank uitspraak.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl