Voorzitter Sjaak van der Tak (r) en Trienke Elshof (l) van LTO
NOS NieuwsAangepast

Leden LTO verdeeld over plan 'piekbelasters', rapport Remkes krijgt net voldoende

Leden van land- en tuinbouwvereniging LTO Nederland geven de inhoudelijke voorstellen van 'stikstofman' Johan Remkes het rapportcijfer 5,8. In een enquête onder bijna 2500 leden van de boerenbelangenorganisatie zeggen veel respondenten dat ze weliswaar vertrouwen hebben in het rapport van Remkes, maar dat ze bang zijn dat het kabinet zijn adviezen niet opvolgt.

"Remkes constateert terecht een stevige vertrouwenscrisis tussen kabinet en agrarische sector. Het advies biedt voorzichtige openingen tot herstel daarvan, maar ik begrijp de terughoudendheid bij boeren heel goed", zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

De enquête laat zien dat veel boeren niet verwachten dat het rapport bijdraagt aan een betere verhouding tussen overheid en agrarische sector: een vraag daarover werd beoordeeld met een 5,5.

Onduidelijkheid over piekbelasters

Over het voorstel van Remkes om 500 tot 600 bedrijven in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar te laten stoppen, zijn de LTO-leden verdeeld. De cijfers die respondenten geven aan dat voorstel over de zogeheten 'piekbelasters' variëren van een zware onvoldoende tot een ruime voldoende.

Volgens LTO is de grote gemene deler dat leden de termijn van één jaar als onhaalbaar beschouwen. De belangenorganisatie liet zich vorige week, na de presentatie van het rapport van Remkes, al in soortgelijke bewoordingen uit.

Van der Tak stelde toen dat het "onmogelijk en onnodig" is om binnen een jaar honderden bedrijven uit te kopen. "Je kunt niet in één jaar de piekbelasters opsporen én opkopen", meent hij.

Onder leden van de land- en tuinbouworganisatie bestaat nog veel onduidelijkheid over het voorstel, blijkt uit de enquête, die volgens LTO representatief is voor de ruim 35.000 leden van de belangenvereniging.

Ongeveer de helft van de respondenten zegt niet te weten of het eigen bedrijf binnen de groep piekbelasters valt, de andere helft zegt geen piekbelaster te zijn. Van de ondervraagden zegt 1 procent zeker te weten tot de groep piekbelasters te behoren.

Stok achter de deur

Remkes zegt dat ondernemingen in de buurt van Natura 2000-gebieden die relatief veel stikstof uitstoten - zowel agrarische ondernemers als industrie - daar binnen een jaar mee moeten stoppen. Volgens Remkes gaat het vooral om de intensieve veehouderij. Zo'n 1 procent van alle boerenbedrijven in Nederland zou in deze groep van piekbelasters vallen.

Het sluiten of verplaatsen van bedrijven moet zo veel mogelijk op vrijwillige basis gebeuren, adviseert Remkes. Maar als daar onvoldoende animo voor is, sluit hij verplichte uitkoop niet uit. Hij zei vorige week dat middel te zien als een "stok achter de deur".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl