Jongeren in de Tweede Kamer tijdens het Nationaal Jeugddebat in 2019
NOS NieuwsAangepast

Wereldwijd onderzoek: vrouwen voelen zich buitengesloten van politiek

Wereldwijd voelen meisjes en jonge vrouwen zich niet vertegenwoordigd in de politiek, die ze vaak als een door mannen gedomineerde "politieke arena" beschouwen. Dat concludeert ontwikkelingsorganisatie Plan International na een onderzoek onder 29.000 vrouwen tussen de 15 en 24 jaar uit 29 landen, waaronder Nederland.

De studie is niet representatief, maar schetst volgens de onderzoekers wel een beeld van hoe vrouwen naar politiek kijken. In ieder onderzocht land, met uitzondering van Zwitserland, zijn 1000 jonge meisjes en vrouwen ondervraagd, door onderzoekers van Ipsos en GeoPoll.

Behalve kwantitatief onderzoek met behulp van vragenlijsten hebben de onderzoekers ook diepte-interviews gehouden met tientallen vrouwen uit meerdere landen. Ook is literatuuronderzoek gedaan.

Betrokkenheid

Slechts 1 op de 10 ondervraagden zegt in de vragenlijsten tevreden te zijn met de besluiten die bestuurders nemen over onderwerpen die zij belangrijk vinden, zoals armoede, werkloosheid en het klimaat. In Nederland gaat het om 2 op de 10 meisjes en jonge vrouwen.

Vrijwel alle respondenten in het onderzoek vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij politiek en maatschappij. Veel van hen ondertekenen bijvoorbeeld wel eens een petitie, zitten in jongerenraden of doen mee aan demonstraties.

'Niet genoeg kennis en vaardigheden'

Toch voelen ze zich vaak belemmerd om zelf politiek actief te worden. Slechts de helft van de duizenden meisjes en jonge vrouwen vindt dat hun omgeving openstaat voor politieke participatie door vrouwen.

Dat komt onder meer door "genderstereotypering", zeggen ze. "Veel mensen denken dat we op zo'n positie, als we beslissingen moeten nemen, minder logisch kunnen redeneren", zegt bijvoorbeeld een 24-jarige Spaanse in het onderzoek.

Ook anderen zeggen dat mannen vaak denken dat ze niet genoeg kennis of vaardigheden hebben. "Als jonge vrouw merk ik dat je je anders voorbereidt op deelname aan een politieke discussie dan mannen en jongens doen", zegt de 23-jarige Anna uit Duitsland. "Zij worden van nature aangemoedigd om ruimte in te nemen, terwijl je als jonge vrouw het gevoel hebt dat die ruimte niet voor jou gemaakt is."

Volgens Plan International is een juiste afspiegeling van vrouwen in de politiek noodzakelijk om thema's te agenderen die hen aangaan. Zo zien meisjes en vrouwen wereldwijd vredespolitiek, klimaatverandering, armoede en werkloosheid als prioriteit. Voor Nederlandse jonge vrouwen zijn ook de mentale en fysieke gezondheid een belangrijk onderwerp.

De ontwikkelingsorganisatie zegt dat er meer moet gebeuren om meisjes en jonge vrouwen te steunen om van invloed te kunnen zijn. Zo kunnen overheden en socialemediabedrijven voor meer veiligheid zorgen. Ook moeten vrouwen de kans krijgen om leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen, zegt Plan International.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl