Oekraïense leerling op zijn eerste dag op een Nederlandse school
NOS Nieuws

Scholen worstelen steeds vaker met les voor Oekraïense leerlingen

Scholen worstelen steeds vaker met het lesgeven aan Oekraïense leerlingen, nu het verblijf van Oekraïense kinderen in Nederland een langduriger karakter krijgt. In het voorjaar had het onderwijs voornamelijk een kortstondig karakter, maar met het aanhouden van de oorlog in Oekraïne is dat aan het veranderen. Dat leidt tot nieuwe dilemma's.

"Ik merk een groot verschil tussen de wensen van Oekraïense ouders", zegt afdelingsleider Yme Veenje van de Oekraïense School in Arnhem. "De een wil meer les in het Nederlands, terwijl de ander juist een vak zoals Oekraïense geografie belangrijk vindt."

Richard Knol, directeur van basisschool CKC de Lichtbaak in Assen, heeft soortgelijke ervaringen met Oekraïense ouders. Hij overweegt de ouders te vragen of ze van plan zijn lang in Nederland te blijven of zo snel mogelijk terug naar Oekraïne willen. "Op basis daarvan zouden we de leerlingen dan kunnen indelen in op Nederland georiënteerd onderwijs of op Oekraïne georiënteerd onderwijs."

Een tekort aan expertise

De PO-Raad, die schoolorganisaties in het primair onderwijs vertegenwoordigt, ziet verschillende worstelingen bij basisscholen die Oekraïense leerlingen onderwijzen. Met name scholen die geen kennis en kunde hebben op het gebied van nieuwkomers lopen steeds vaker vast.

"In het voorjaar hadden reguliere basisscholen frisse moed en wilden ze graag bijspringen bij het opvangen van deze leerlingen", zegt een woordvoerder van de PO-Raad. "Nu is wel te zien dat op die scholen een structurele opvang van de Oekraïense leerlingen soms moeilijk is, omdat de expertise ontbreekt."

De PO-Raad adviseert daarom dat Oekraïense leerlingen zo veel als mogelijk in het nieuwkomersonderwijs worden opgenomen, dat speciaal bedoeld is om kinderen kennis te laten maken met het Nederlandse onderwijs.

Door de grote aantallen Oekraïense leerlingen is het niet altijd mogelijk om ze les te geven in een nieuwkomersklas, zo merkt ook directeur Knol van basisschool CKC De Lichtbaak. Zijn school heeft naast drie nieuwkomersklassen ook twee aparte Oekraïense klassen.

"Het liefst zouden we alle nieuwkomers met elkaar mengen", zegt Knol. "Maar dat gaat niet door het grote aantal Oekraïense leerlingen. We hebben er daarom voor gekozen om ook klassen in te richten die Oekraïense les krijgen aangeboden."

Onderwijs op afstand

Naast het onderwijs in Nederland volgt een deel van de Oekraïense leerlingen ook nog digitaal Oekraïens onderwijs. Sommige scholen zitten met een dilemma hoe ze willen omgaan met de wens om dat onderwijs vanuit Oekraïne te blijven volgen.

"Wij hebben ervoor gekozen dat het digitale onderwijs vanuit Oekraïne niet tijdens ons onderwijs mag, alleen daarbuiten", legt teamcoördinator Marieke Voppen van ISK Drachten Singelland uit. "Als iedere leerling een eigen lesprogramma gaat volgen, is dat erg lastig te organiseren voor ons. Daarnaast vrezen we dat de sociale ontwikkeling van een leerling in het gevaar komt als het te veel les via een scherm krijgt."

De PO-Raad ziet dat er veel vraag is vanuit Oekraïense ouders over het volgen van onderwijs op afstand. Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de PO-Raad aan het onderzoeken hoe scholen hiermee het beste om kunnen gaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl