AFP
NOS Nieuws

'Meer groot wild in Europa laat zien dat bescherming werkt'

Beren, bevers, bizons, brandganzen en bultruggen: allemaal grote diersoorten waarvan de Europese populaties en leefgebieden de afgelopen tientallen jaren flink zijn toegenomen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek in opdracht van Rewilding Europe, een organisatie die probeert om de Europese natuur wilder te maken.

De onderzoekers keken naar vijftig soorten: 25 vogels, 24 zoogdieren en 1 reptiel (een schildpad). De populaties van vrijwel alle soorten zijn de afgelopen tientallen jaren gegroeid, soms zelfs met duizelingwekkende aantallen.

Natuur veert terug

Zo becijferden de onderzoekers dat er vorig jaar bijna 1,3 miljoen bevers in Europa leefden, 160 keer zo veel als in 1960. Tussen 1955 en 2020 is hun leefgebied ook enorm toegenomen, een ruime verachtvoudiging. Ook de brandgans is een succesverhaal. In 2018 waren er ruim 1 miljoen dieren (50 keer zo veel als in 1960) en hun leefgebied werd bijna zes keer groter.

"Dit rapport laat zien dat de natuur terugveert als je gericht actie onderneemt", zegt Rewilding Europe-directeur Frans Schepers in het NOS Radio 1 Journaal. "Soorten kunnen terugkomen als aan een paar basisvoorwaarden wordt voldaan: voedsel, veiligheid en voldoende leefgebied."

Beschermen helpt echt

Hij liet de onderzoekers met opzet kijken naar soorten waarvan bekend is dat ze het goed doen, in de hoop dat hun succes ook aanwijzingen geeft hoe andere dieren beter beschermd kunnen worden. Juist omdat het in de Europese natuur met de biodiversiteit slecht is gesteld, erkent Schepers.

De belangrijkste les: wettelijke bescherming van soorten helpt echt. Hij wijst op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. "Die biedt een basisbescherming."

Maar dan ben je er nog niet. Ook het herstel van leefgebieden is een belangrijke factor, net als ervoor zorgen dat die gebieden met elkaar verbonden zijn. Verder noemt hij het afnemen van de jacht en visserij. "Als de omstandigheden goed zijn, dan komen de soorten op eigen kracht terug."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl