Minister Weerwind, staatssecretaris Van der Burg, minister Adriaansens, minister Ollongren, premier Rutte en minister Kaag.
NOS NieuwsAangepast

Slotbalans Kamerdebat: steun voor prijsplafond energie, ook voor mkb en verenigingen

De Tweede Kamer steunt in meerderheid het idee van een gedeeltelijk prijsplafond voor de energierekening. Maar het kabinet moet nog veel huiswerk doen om het eerlijk te maken voor iedereen voor wie de energiecompensatie is bedoeld, vindt de Kamer.

Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de Algemene Politieke Beschouwingen, het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken. Rond middernacht, toen de Kamer had gestemd over zo'n zestig moties, was het debat klaar.

PvdA en GroenLinks vinden dat het prijsplafond meer rekening moet houden met mensen die een hoog elektriciteitsverbruik hebben omdat ze geen gas meer gebruiken. Dat geldt ook voor gezinnen in middelgrote rijtjeshuizen. Een Kamermeerderheid steunt dit.

Slecht geïsoleerd

De Kamer steunde ook het voorstel om huurders van woningen die slecht zijn geïsoleerd het recht te geven op huurverlaging. Er was verder een meerderheid voor het voorstel van BBB om mensen die om medische redenen veel moeten stoken meer geld te geven.

Daarnaast wil de Kamer op initiatief van D66, PvdA en GroenLinks dat scholen en culturele instellingen energiehulp krijgen, net als de bedrijven uit het mkb die veel energie verbruiken. Op voorstel van het CDA zijn daar verenigingen, sportclubs, zwembaden en andere maatschappelijke voorzieningen aan toegevoegd.

De SP en de ChristenUnie kregen de Kamer mee voor een onderzoek naar de energiemarkt. Het kabinet moet onderzoeken hoe de energieconsumenten en de publieke belangen beter beschermd kunnen worden. De actuele gascrisis heeft ons met de neus op de nadelen van de liberalisering en kwetsbare afhankelijkheid gedrukt, zeggen de partijen.

Volgend jaar zijn er vele miljarden euro's aan belastinggeld nodig om gezinnen en bedrijven financieel overeind te houden. Deze komen boven op de 17 miljard euro die het kabinet al had ingeboekt voor koopkrachtverbetering.

Het zal nog enkele weken duren voor er meer duidelijkheid komt over de details van het energieplafond.

Kijk hier naar een samenvatting van het debat over de koopkracht en energieprijzen:

Rutte verdedigt maatregelen koopkracht en energie

De leden van het kabinet toonden zich eensgezind, en hadden regelmatig vriendschappelijke onderonsjes. Een dag eerder nog verlieten ze uit protest de zaal bij de woorden van FvD-leider Baudet. Nu was te zien dat deze actie van solidariteit een positief effect had op het kabinet.

Denk-leider Azarkan kwam op de tweede dag van het debat op deze actie terug. Hij vond het onbegrijpelijk dat niemand nu iets deed bij de woorden van PVV-leider Wilders dat de islam geen religie is, maar "een ideologie van haat en terreur".

Hij hield Wilders voor dat het oudere echtpaar dat in armoede leeft, en door Wilders als voorbeeld werd gebruikt, wordt geholpen door een islamitische buurvrouw. "Dat zijn de mensen waar de heer Wilders op afgeeft, waar hij haat tegen zaait, die hij de Koran en hun moskeeën wil afpakken."

Azarkan vroeg Kamer en kabinet solidair te zijn met de "miljoen moslims die elke keer bij elk debat kapot worden gemaakt door Geert Wilders."

Na zijn betoog volgde een instemmend tafelgeroffel vanuit de Tweede Kamer en vak K:

Luid tafelgeroffel bij Azarkan's betoog tegen Wilders' moslimuitspraak

Aan het eind van het debat concludeerde premier Rutte dat het debat was gegaan over de "grote vragen" van Nederland, zoals stikstof, koopkracht maar ook over de steun aan Oekraïne. Hij vond dat er sprake was van een "stevig, respectvol" debat. "Het laat zien dat, meer dan ooit, onze parlementaire democratie werkt."

Rutte is nu naar de Verenigde Naties in New York. Vice-premier Kaag zit de komende dag de ministerraad voor.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl