NOS Nieuws

Ook met nieuw opgerichte Ecologische Autoriteit moet stikstofuitstoot flink omlaag

  • Thomas Spekschoor

    verslaggever

  • Thomas Spekschoor

    verslaggever

Nederland is weer een adviesorgaan rijker: de Ecologische Autoriteit. Een deel van de boeren en van de politiek heeft z'n hoop gevestigd op die autoriteit om af te komen van in hun ogen starre en te strenge stikstofnormen.

Maar de nieuwe tijdelijke voorzitter van de autoriteit, oud-CDA-politica Marja van der Tas, prikt die droom vandaag door: "Ik denk dat we met elkaar voldoende kennis hebben om te zien dat stikstof absoluut een grote drukfactor is op onze natuur.

Het kabinet besloot vandaag tot het oprichten van de Ecologische Autoriteit. Alle provincies moeten het komende jaar plannen inleveren om de kwaliteit van de natuurgebieden te verbeteren.

Breder beoordelen

"De Ecologische Autoriteit moet toetsen of die plannen voldoende zijn," zegt minister Van der Wal. "Dan gaat het echt over de staat van de natuur, niet alleen over stikstof, maar juist ook over andere drukfactoren. Bijvoorbeeld droogte."

Boeren vroegen de laatste maanden vaker om breder naar de staat van de natuur te kijken en niet alleen naar stikstofneerslag. Ook CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra vroeg daar om in een veelbesproken interview met het AD.

Hij stelde daarin voor om afscheid te nemen van de kritische depositiewaarde (KDW), een norm om te bepalen hoeveel stikstof een natuurgebied aankan, als een nieuw op te richten ecologische autoriteit breder kan beoordelen hoe het gaat met de kwaliteit van de natuur.

Natuurherstel

Als Hoekstra die hoop heeft, zal hij bedrogen uitkomen, denkt waarnemend voorzitter van de Ecologische Autoriteit Marja van der Tas. "Dan is nog onvoldoende bekend wat een ecologische autoriteit gaat doen."

De Ecologische Autoriteit zal zich de komende tijd vooral richten op plannen voor natuurherstel van provincies. Als zij hun plannen voor natuurherstel inleveren, zal per natuurgebied een werkgroep worden samengesteld van deskundigen die beoordelen of die plannen voldoen. Van der Tas: "Er is maar één ecologische autoriteit, maar per adviesaanvraag hebben we andere mensen nodig. Duinen zijn heel anders dan rivierengebieden."

Probleem kleiner maken

Het zal zeker niet alleen over stikstof gaan, verwacht Van der Tas, maar wel heel veel. "Ik heb niet de illusie de factor stikstof weg te kunnen poetsen. Sterker nog, we moeten juist maatregelen gaan beoordelen die het probleem kleiner moeten maken."

En breder naar de natuurproblemen kijken, kan juist ook nieuwe problemen aan het licht brengen, zegt ook minister Van der Wal. "Het kan beide kanten opslaan. Dat zeg ik ook altijd over meten. Hoe meer we meten, hoe meer we weten, maar dat betekent niet altijd dat het resultaat positiever is. Dat vergeten we wel eens, het kan natuurlijk ook negatiever zijn."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl