Van der Burg en De Jonge bij het debat
NOS NieuwsAangepast

Asieldebat in teken van beperken gezinshereniging

Het Kamerdebat over de asielplannen van het kabinet spitst zich toe op de maatregelen om de gezinshereniging te beperken. De Kamer debatteert vandaag de hele dag met staatssecretaris Van der Burg en minister De Jonge over de voorstellen die het kabinet twee weken geleden heeft aangekondigd.

Volgens de plannen van het kabinet komen onder meer extra woonplekken in gemeenten voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zodat die sneller kunnen doorstromen uit de overvolle asielzoekerscentra.

Verder wil het kabinet ook de instroom beperken: een van de maatregelen is dat statushouders hun gezin niet meer mogen laten nareizen als ze geen huis hebben. Als in een individueel geval 15 maanden zijn verstreken zonder dat een woning is gevonden, krijgen de gezinsleden alsnog een visum.

Een deel van de Kamer vindt de maatregelen niet ver genoeg gaan, volgens een ander deel zijn ze juist te hardvochtig. De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie steunen de maatregelen, de een enthousiaster dan de ander.

'Plan gezinshereniging deugt niet'

Veel Kamerleden hekelden de plannen rond de gezinshereniging. "Het deugt van geen kanten, moreel, maar ook juridisch gezien", zei PvdA-Kamerlid Piri. Zij wees erop dat ook ambtenaren van het ministerie hun zorgen hebben uitgesproken. Zij en andere leden van de oppositie willen dat het kabinet nog advies vraagt aan de Raad van State over de juridische houdbaarheid.

VVD en CDA zien daar weinig in. Maar D66 en ChristenUnie zouden het vragen van zo'n advies niet onlogisch vinden, nu er kennelijk zoveel juristen vraagtekens bij zetten. Ze willen nu eerst het antwoord van Van der Burg afwachten.

Die heeft steeds gezegd dat de maatregel juridisch wél door de beugel kan. D66-Kamerlid Podt en haar ChristenUnie-collega Ceder zeiden allebei dat ze eigenlijk niet voor de beperking van de gezinshereniging zijn, maar dat ze zich als lid van de coalitie wel kunnen vinden in het totale pakket.

Een deel van de Kamer wil advies van de Raad van State:

Deel kamer kritisch op asieldeal: juridisch niet houdbaar

In het debat vielen vaak grote woorden. Verschillende oppositiepartijen leggen de schuld van de problemen bij het kabinet, dat veel te laat in actie zou zijn gekomen. GroenLinks-Kamerlid Kröger sprak van een schandvlek voor Nederland en Partij voor de Dieren-woordvoerder Teunissen had het over het zakken onder een morele ondergrens.

Denk-leider Azarkan vindt de afspraken een "vies compromis". Volgens hem is in de de coalitie koehandel gepleegd over de ruggen van mensen.

PVV'er Markuszower heeft geen goed woord over voor de plannen. Maar hij wil juist dat de grenzen worden gesloten voor alle asielzoekers en voor alle immigranten uit niet-westerse landen. JA21, de groep-Van Haga en BBB pleitten nog eens voor een tijdelijke asielstop. Volgens het kabinet is zo'n maatregel in strijd met verdragen.

Tijdelijke procedurestop

Kamerlid Brekelmans van regeringspartij VVD, die het daar ook al vaker over heeft gehad, zei liever te willen spreken van een "tijdelijke procedurestop". Volgens hem is daar juridisch ruimte voor, omdat er sprake is van een noodsituatie. "Maar de grenzen dicht en geen opvang meer, dat kan niet", zei Brekelmans. Hij noemde de plannen van het kabinet "een stap naar een oplossing".

Van veel kanten is er ook kritiek op het besluit van het kabinet om de gemeente Tubbergen te verplichten asielzoekers op te nemen. Ook de VVD en het CDA vinden dat onwenselijk.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl