Van der Burg in gesprek met VVD-leden
NOS Nieuws

Van der Burg denkt rechter te kunnen overtuigen van nareisstop

Staatssecretaris Van der Burg van Asielzaken denkt dat hij rechters kan overtuigen dat de voorgenomen beperking van de gezinshereniging voor asielzoekers geoorloofd is. "Is het juridisch haalbaar? Daar gaan we wel van uit", zei Van der Burg op een VVD-bijeenkomst in Driebergen.

Het kabinet kwam afgelopen vrijdag met een plan om de problemen bij de opvang van asielzoekers op te lossen. Onderdeel daarvan is het beperken van de gezinshereniging. Asielzoekers met een status mogen dan pas na 15 maanden gezinsleden over laten komen, tenzij ze eerder een woning hebben.

Diverse deskundigen zetten juridische vraagtekens bij deze aanpak, omdat het een recht is voor mensen om bij hun gezin te zijn. Coalitiepartner ChristenUnie heeft al gezegd niet mee te werken als het juridisch niet haalbaar is.

Slapen in sporthallen

"We zien wel enige spanning met EU-regels", erkende Van der Burg. Maar volgens hem kun je daarvan afwijken in een noodsituatie. "Als mensen zoals nu in sporthallen moeten slapen, voldoe je ook niet aan de regels."

Vele tientallen lokale VVD'ers waren naar Driebergen gekomen om uitleg over de plannen te krijgen van Van der Burg en Kamerlid Ruben Brekelmans. In de achterban is veel onrust ontstaan, nadat Van der Burg de gemeente Tubbergen had gepasseerd om een nieuwe opvang mogelijk te maken in het dorp Albergen.

Volgens de VVD is nu in het kabinet afgesproken dat er niet meer op de manier zal worden opgetreden. Toch vrezen veel lokale VVD-bestuurders dat ze gedwongen kunnen worden om nieuwe azc's te accepteren. Het kabinet bereidt een wet voor om asielzoekers eerlijker over het land te verdelen. Daarbij zou dwang niet worden uitgesloten.

Kamerlid Brekelmans wil het precieze wetsvoorstel afwachten, maar wees er wel op dat een betere spreiding van asielzoekers nodig is, en dat het tot nu toe niet van de grond komt op basis van vrijwilligheid.

Geen asielstop, maar 'procedurestop'

De meeste aanwezigen vonden de plannen om de instroom te beperken een stap in de goede richting, maar denken wel dat er meer nodig is. Verschillende lokale VVD'ers willen dat er een algehele asielstop komt, totdat de crisis in de opvang opgelost is.

Maar Kamerlid Brekelmans wees erop dat het niet mogelijk is om een hek om Nederland te zetten en dat internationale verdragen ons verbieden om opvang te weigeren aan mensen die zich melden.

Hij denkt meer aan wat hij een "procedurestop" noemt. Door alle drukte duurt het nu gemiddeld drie maanden voordat er een eerste gesprek is met een asielzoeker en een officieel verhoor volgt meestal pas na een jaar. "Daar moeten we ze duidelijker op wijzen, en zeggen dat ze beter naar een ander land kunnen gaan waar ze meer kans maken", zei Brekelmans.

Hij denkt dat het compromis dat de coalitie heeft gesloten op dit moment het hoogst haalbare is. "De realiteit is dat de standpunten over asiel mijlenver uit elkaar liggen. We gaan kijken of dit voldoende is om de problemen op te lossen. Als over een paar maanden blijkt dat het niet voldoende werkt, praten we verder."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl