Het kerkbezoek neemt al jaren af
In samenwerking met
L1mburg
NOS NieuwsAangepast

Zondagse mis sneuvelt in Limburg door personeelstekort

Een tekort aan priesters leidt er toe dat de vaste zondagsmis in Limburg sneuvelt. Het bisdom Roermond heeft bekendgemaakt dat kerken niet langer elke zondag een mis hoeven te vieren.

Tot nu toe was de regel dat elke kerk, ieder weekend ten minste één zondagse mis moest houden. Maar het priestertekort is inmiddels zo groot geworden dat sommige parochies dit niet geregeld krijgen.

Ook zijn er soms te weinig gelovigen om een mis voor te houden. In die gevallen vindt het bisdom het "vergeeflijk" dat een parochie soms een mis overslaat, meldt 1Limburg.

Hoge energiekosten

Wat ook meespeelt zijn de hoge energiekosten. Het verwarmen van vaak kille, grote kerken loopt behoorlijk in de papieren. "Je moet je afvragen of je voor kleine groepjes bezoekers de hele kerk warm moet stoken", zegt deken Ed Smeets van het bisdom in het NOS Radio 1 Journaal.

Het bisdom vindt dat parochies wel een zorgvuldige afweging moeten maken als ze in een bepaalde kerk bijvoorbeeld om de week een mis vieren, en dat dit in overleg met het bisdom moet gebeuren. Smeets wijst erop dat er nu al allerlei samenwerkingen zijn van kerken en parochies en dat die samen wel een "volwaardige eucharistieviering" kunnen aanbieden, ook al is dat dan misschien niet in de "eigen" kerk.

"Natuurlijk moet je voorzichtig zijn met het weghalen van een kerk uit een kerkdorp. Maar het is wel de realiteit dat het niet meer in elke kerk lukt om een dienst aan te bieden", aldus Smeets.

Uitwisselen van priesters

Bisdom Roermond is een van de zeven rooms-katholieke bisdommen in de Nederlandse kerkprovincies. Het priestertekort speelt ook in de zes andere bisdommen en noopt soms het uitwisselen van priesters, samenwerken van kerken of de inzet van pastoraal werkers om voor te gaan in vieringen. In de regel is er wel elke zondag een mis.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl