NOS Nieuws

Huisartsen wijzen voorgesteld zorgakkoord van de hand

Huisartsen stemmen niet in met het Integraal Zorgakkoord (IZA) zoals dat nu op tafel ligt, hebben ze minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laten weten.

De huisartsen die zijn aangesloten bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zeggen meer tijd te willen voor hun patiënten, en juist minder tijd te willen besteden aan administratie. Dat willen ze via concrete voorstellen in het akkoord gewaarborgd zien. In het conceptakkoord is dat volgens de huisartsen niet het geval.

Ook vinden de artsen dat verzekeraars een "dominante rol" krijgen bij het vaststellen wat 'passende zorg' is voor de patiënt. De LHV meent dat dit geen recht doet aan de professionals in de zorg. "In het het hele IZA ligt de nadruk op verantwoorden en veel te weinig op vertrouwen. Dit levert extra administratieve en verantwoordingslast op, terwijl beloofd was die lasten juist te verminderen."

Volgende week komen de partijen bij elkaar om te praten over het akkoord, dat op Prinsjesdag moet worden gepresenteerd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl