NOS NieuwsAangepast

Kritische vragen coalitiepartijen in Kamer over stikstofplannen

De Tweede Kamer heeft veel kritische vragen over de stikstofplannen van het kabinet. Ter voorbereiding van een later debat zijn tientallen vragen gesteld over de voorstellen die moeten leiden tot vermindering van de landelijke stikstofuitstoot met 50 procent in 2030.

Uit de vragen blijkt ook dat drie van de vier coalitiefracties willen dat het kabinet zijn keuzes beter uitlegt of opnieuw bekijkt.

Kamerleden zijn onder meer kritisch over de berekeningen van het RIVM over de ammoniakuitstoot van de landbouw. Volgens het RIVM moet die met 39 kiloton worden verminderd, maar de regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie zetten daar vraagtekens bij.

Lucht voor de agrarische sector

De doelstelling voor die ammoniakreductie is waarschijnlijk hoger dan nodig is om aan het wettelijke doel voor vermindering van stikstof te voldoen. De VVD wil van de eigen minister Van der Wal weten hoe zij daartegenaan kijkt. De grootste regeringsfractie vraagt zich af of het wettelijke doel niet het uitgangspunt moet zijn en denkt dat een gunstiger reductieresultaat voor de industrie mogelijk wat lucht oplevert voor de agrarische sector.

Ook het CDA wil weten waarom niet is gekozen voor 30 kiloton ammoniakreductie in plaats van 39. Volgens de christendemocraten is daar tot nu toe geen helder antwoord op gekomen en moet de minister voor Stikstof dat eerst helder uitleggen.

Coalitiegenoot ChristenUnie stelt die vraag in soortgelijke bewoordingen. Die partij wil weten waarom het kabinet heeft gekozen voor een emissiereductie van ammoniak met 39 kiloton, "terwijl er veel goede argumenten waren voor de 30kton-benadering".

Minister Van der Wal liet over die 39 kiloton ammoniakreductie eerder weten dat die hoger is dan wat er minimaal nodig is. Ze heeft daar onder meer voor gekozen, omdat ze niet wil inzetten op gerichte opkoop van bepaalde bedrijven naast natuurgebieden. Ook zou die 39 kiloton nog naar beneden kunnen worden bijgesteld, als bijvoorbeeld de klimaataanpak extra stikstofreductie oplevert.

Onduidelijkheid en ruis

Kamerleden hebben ook veel kritische opmerkingen over de communicatie van het kabinet over de plannen, die tot veel maatschappelijke onrust leiden.

Volgens het CDA moet bij dit soort ingewikkelde onderwerpen worden voorkomen dat plannen en berekeningen op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd, maar is het kabinet daar niet in geslaagd. "De grote hoeveelheid informatie die is gedeeld met de Kamer zorgt juist voor meer onduidelijkheid en ruis dan voor duidelijkheid", zegt de partij.

Stikstofkaart van tafel

De ChristenUnie wil dat de omstreden stikstofkaart, waarop per gebied gedetailleerd is aangegeven hoeveel stikstofreductie nodig is, van tafel gaat. Over die kaart is veel te doen en premier Rutte bood vorige week in het overleg met boerenorganisaties onder leiding van bemiddelaar Remkes zijn excuses aan voor de communicatie over de bewuste kaart. De ChristenUnie vraagt het kabinet zelfs deze "op één sector gerichte, te gedetailleerde kaart met betwistbare uitgangspunten" in te trekken.

Een deel van de oppositie benadrukt dat het kabinet niet moet zwichten voor de grote druk om de plannen te veranderen, maar dat die juist moeten worden doorgezet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl