De wei bij een melkveehouderij aan de rand van Het Wierdense Veld
NOS NieuwsAangepast

Rabobank: lening voor boer bij kwetsbaar natuurgebied nu 'zeer onwaarschijnlijk'

De Rabobank financiert op dit moment geen investeringen van boeren die dicht bij Natura 2000-gebieden zitten en het geld gebruiken om uit te breiden, waardoor hun bedrijf meer stikstof gaat uitstoten.

"Op dit moment is het natuurlijk niet mogelijk om boeren te financieren die direct naast zo'n natuurgebied zitten en nog weer verder willen uitbreiden, gegeven deze problematiek", zegt bestuursvoorzitter van de Rabobank Wiebe Draijer.

"Er zijn nog steeds goede plekken waar boeren wel door kunnen en waar je juist met investeringen en verduurzamingen een boer kan helpen zijn bedrijf degelijker te maken voor de volgende fase, maar dicht rond die natuurgebieden is dat nu wel zeer onwaarschijnlijk."

Financiering voor extensivering, dus bijvoorbeeld meer land met juist minder koeien, is nog wel mogelijk in die gebieden, zegt Draijer.

Stikstofkaart

Vorige week zei premier Rutte dat de stikstofkaart die het kabinet had gepubliceerd ook door banken verkeerd geïnterpreteerd werd. De kaart moet laten zien dat in allerlei gebieden reducties nodig zijn, maar dat betekent volgens Rutte niet dat individuele boerenbedrijven in dat gebied ook zelf zoveel omlaag moeten.

"Zo zijn er zelfs vestigingen van banken die zeggen, ik trek investeringsbeslissingen terug want jouw boerderij staat ingetekend in een gebied dat zo veel procent moet reduceren. Zo werkt het natuurlijk ook niet. Dus ook naar de banken toe: dan zijn jullie ook bezig, als jullie dat doen, om dat kaartje verkeerd te interpreteren", zei Rutte.

"Ik denk dat hij daar wat optimistisch is over wat er mogelijk is", zegt Draijer daar vandaag over.

LTO laat in een reactie weten dat veranderende en tegenstrijdige wet- en regelgeving het grootste risico is voor de bedrijfsvoering en de toekomst van boeren en tuinders. "Die onzekerheid wordt nog groter als banken anticiperen op kabinetsplannen die nog helemaal niet in de wet verankerd zijn, en wat ons betreft ook nooit in deze vorm in de wet komen."

Emotie

De focus van het kabinet op het stoppen van bedrijven heeft boeren in grote onzekerheid gebracht, zegt Draijer. Volgens hem is daardoor "een gevoel van onrecht ontstaan waar heel veel van de emotie uit te verklaren is."

De Rabobank gaat ook praten met stikstofbemiddelaar Remkes. Volgens Draijer is het belangrijk om in gesprek te gaan met verschillende spelers over een oplossing die breder is dan de oorspronkelijke insteek van het kabinet.

"Waarbij je gaat kijken naar mogelijkheden om in de regio bedrijven te plaatsen die door willen naar plekken waar dat kan, en bedrijven die willen stoppen een eerbiedwaardige manier van stoppen te bieden."

Andere keuzes

Begin juli zei de Rabobank in Trouw dat de bank met de kennis van nu in het verleden anders zou hebben gehandeld. De bank is verreweg de grootste geldverstrekker voor boeren in Nederland en financierde jarenlang voor een groot deel de schaalvergroting in de veehouderij.

"Ik denk dat je dat een beetje moet zien zoals ik ook naar mijn eigen leven kijk", zegt Draijer daarover. "Als je alles had geweten wat je nu weet, dan had je in het verleden waarschijnlijk ook andere keuzes gemaakt."

Onzekerheid

De Rabobank heeft in het eerste halfjaar een winst van 1,6 miljard euro gemaakt. Draijer noemt het een degelijk resultaat, maar hij ziet wel een wisselend economisch beeld.

Enerzijds is de impact van corona steeds kleiner, maar tegelijkertijd zijn er negatieve effecten vanwege de onzekerheid door de oorlog in Oekraïne. Dat is terug te zien in de inflatie, maar ook in de toelevering van producten die stokt, zegt Draijer.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl